Søger I en specialist i Hvidvaskloven, uafhængighed, forretningsudvikling og bestyrelser?

Og værdsætter I en med revisorbaggrund?

Så læs roligt videre. For jeg kan være den, I har brug for.

Jeg hedder Lotte Andersen og har en baggrund som revisor og har mange års erfaring fra såvel revisionsbranchen som Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og EU. Derfor var det oplagt, at jeg satte mig ind i Hvidvaskloven, da den blev opdateret og blev mere kompleks tilbage i 2017. Hvidvaskloven fyldte derfor en hel del af min arbejdstid, mens jeg var ansat hos Dansk Revision.

Det var en ordentlig omgang. Så da jeg havde været det hele igennem, stiftede jeg Auxia Consulting og blev selvstændig konsulent. Primært med fokus på Hvidvaskloven, som både er omfattende med de mange regler og vejledninger, og gælder på samme måde, uanset virksomhedens størrelse. 

Så er I en revisionsvirksomhed, bogholder, galleri eller andre brancher, vil jeg kunne hjælpe jer med at leve op til loven.

Jeg har også specialiseret mig i reglerne om revisors uafhængighed, og den strukturerede tilgang og stringente arbejdsmetoder, som dette område kræver i hverdagen.

Hvidvaskloven

Den viden kan I profitere af på 3 måder, for jeg kan:

  1. Rådgive jer. Jeg indsamler al relevant viden og skriver efterfølgende de krævede dokumenter for jer. Hvis I skriver dokumenterne selv, gennemgår jeg gerne materialet og giver relevant og operationel feedback, som I hurtigt kan omsætte til brug i hverdagen.
  2. Være bisidder ved et tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsen. Her hjælper jeg jer også med både forberedelse før og opfølgning efter besøget.
  3. Undervise jer. Gerne på et kursus, skræddersyet til jer som ledelse og/eller til jeres medarbejdere.

Forretningsudvikling

En stor del af min rådgivning handler om udvikling af mine kunders forretning. Ikke nødvendigvis i form af vækst og nye kunder for dem, men lige så meget om at strømline forretningen i det hele taget. Det gør jeg ud fra et strategisk fokus på, hvordan I gerne ser jeres forretning udvikle sig de kommende år. 

Det er både i forhold til samfundet omkring jer, markedssituation, ressourcer og i forhold til compliance med de forskellige regler, som jeres virksomhed er omfattet af. Her vil jeg tale for, at jeres forretningsmodel de kommende år i vid udstrækning inddrager de mange digitale muligheder i alle elementer af jeres virksomhed, hvor det er relevant. 

Verden omkring os går så hurtigt i øjeblikket, at det er vigtigt for os alle som virksomhedsejere at have øje for, hvor udviklingen er relevant for vores virksomheder. I den proces er jeg meget optaget af kontinuerlig forretningsudvikling til støtte for jeres ønsker for fremtiden. Det er det løbende fokus over månederne, kvartalerne over året på udvikling og justering af strategien og de forretningsmæssige mål.  

Bestyrelser

Herudover rådgiver jeg gerne virksomheder om bestyrelsesarbejde generelt for små og mellemstore virksomheder.  Med mine mere end 10 års arbejde i sekretariater for bestyrelser og politiske udvalg i både Danmark og EU-systemet kan jeg bistå jer som bestyrelse og som virksomhed med min ekspertise omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde

Her trækker jeg også på min egen erfaring som bestyrelsesmedlem, hvor jeg pt. er medlem (delt lederskab) af styregruppen for Valby Erhvervsnetværk samt medlem af uformelle advisory boards for flere kvindelige virksomhedsejere.   

KURSER

Vil du gerne have opdateret din viden om Hvidvaskloven, revisors uafhængighed, forretningsudvikling eller det værdiskabende bestyrelsesarbejde? 

Jeg har undervist i stort omfang og afholder en række kurser i disse emner. Se de aktuelle kurser nedenfor. 

Jeg tilbyder generelle og skræddersyede kurser til jeres virksomhed. 

Kontakt mig gerne for en snak, hvis I kunne tænke jer undervisning i Hvidvaskloven eller andre emner i jeres virksomhed. Kurserne kan holdes for ledelsen og/eller for ledelse og medarbejderne sammen. 

BLOGINDLÆG

Jeg skriver om relevante emner indenfor Hvidvaskloven, nyheder, nye vejledninger, afgørelser osv., alt efter hvad der rør sig på området. 

Jeg blogger også om andre emner, såsom forretningsudvikling, strategi og mål samt om værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Se de seneste tre blogindlæg her. Du kan se alle blogindlæg via knappen nedenfor. 

Det siger andre

Kontakt mig