Generelle kurser

Sammensæt som I vil

   Hvidvaskloven

VIRKSOMHEDENS RISIKOVURDERING OG POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE

Vil I have overblikket over, hvor meget der skal til for at virksomhedens Risikovurdering og Politikker og forretningsgange lever op til Hvidvasklovens krav? 

Vi gennemgår kravene til disse to helt centrale dokumenter med eksempler fra praksis og med inddragelse af erfaringer fra tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse.

KUNDEKENDSKABSPROCEDURER

Hvad skal der til for, at I ”kender jeres kunde”? Og hvordan får I kundekendskabsprocedurerne til at hænge godt sammen med jeres risikovurdering for virksomheden? 

Vi gennemgår kravene til kundekendskabsprocedurer med indhentning af identitetsoplysninger, kontrol af dem og risikovurdering af kunden. Vi fokuserer på den gode sammenhæng og den røde tråd til virksomhedens risikovurdering og forretningsgange, som I har defineret dem i de to dokumenter. 

Vi taler om eksempler fra praksis, gennemgår cases, gerne baseret på jeres egne kunder og inddrager erfaringer fra tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsen. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse og medarbejdere.

DEN NATIONALE RISIKOVURDERING AF HVIDVASK 2022 OG TERRORFINANSIERING 2024

Hvilken betydning har de nationale risikovurderinger for jeres arbejde med Hvidvaskloven i hverdagen? 

Vi gennemgår det væsentligste indhold i Den Nationale Risikovurdering for hvidvask og for terrorfinansiering for jeres virksomhed i den branche, som I tilhører. Det kommer til at handle om jeres selskabskunder (legale virksomhedsstrukturer), handelsbaseret hvidvask, skatte- og momskriminalitet, risikovurdering af foreninger og mere til. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse og medarbejdere. Kurset vil kunne opfylde Hvidvasklovens krav om årlig opdatering og undervisning af ledelse og medarbejdere. 

For godkendte revisorer vil kurserne om Hvidvaskloven opfylde kravet til obligatorisk efteruddannelse under “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”. 

   Revisors uafhængighed

Dette kursus kan handle om de generelle krav til revisors uafhængighed i henhold til Revisorloven, Uafhængighedsbekendtgørelsen og uafhængighedsvejledningen. Det kan også fokusere på konkrete dilemmaer om uafhængighed, som I møder dem i jeres hverdag i revisionsvirksomheden. 

Vi gennemgår regelgrundlaget i Revisorloven og de tilhørende bekendtgørelser samt Uafhængighedsvejledningen, som blev opdateret i 2022. Derudover taler vi også om eksempler på afgørelser om uafhængighed fra Revisornævnet, hvor vi blandt andet fokuserer på problemstillingerne om “Forretningsmæssige forbindelser”. 

Vi taler om også om dokumentationskravene og hvad der egentlig bør omtales i dine kundesager. 

Målgruppe: Partnere, medarbejdere med min. 4-5 års erfaring. Kurset vil kunne opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse under “Revisions- og erklæringsområdet”. 

   Skræddersyede kurser

Ønsker du et kursus om Hvidvaskloven eller Revisors uafhængighed skræddersyet til jeres virksomhed?  For eksempel om: 

Hvidvaskloven: 

  • Med udgangspunkt i din egen virksomheds risikovurdering og politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet til brug for kursus for medarbejderne. Dette vil opfylde Hvidvasklovens krav om at årlig uddannelse af medarbejdere, der arbejder med Hvidvaskloven i praksis.  
  • Et kursus, der baserer sig på konkrete sager fra jeres hverdag vil vidensdeling og erfaringsudveksling mellem jeres medarbejdere og med jer som ledelse.  

Revisors uafhængighed: Inddragelse af konkrete dilemmaer om uafhængighed fra jeres hverdag.

Andre emner: Kontakt mig gerne for en nærmere snak om omfang, emner osv.  

Vi sammensætter kurset som I måtte ønske. Kontakt mig gerne for en nærmere snak om indhold, omfang osv.