Søger I rådgivning om Hvidvaskloven?

Hvidvaskloven en af de helt centrale love at overholde, uanset om branchekoden gælder for revision, bogholder, galleri, ejendomsmægler, advokat eller en af de andre omfattet af Hvidvaskloven. Det vigtige er, at I kan dokumentere, at I overholder loven – og hvordan I gør det.

Med den dokumentation sikrer I faste procedurer og undgår, at jeres virksomhed bruges til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. Og skulle I blive varslet om, at I får et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen eller en af de andre myndigheder, er I forberedt fra dagen I modtager brevet og skal ikke til at haste dokumenterne igennem før besøget.

Ofte kommer det bag på virksomheder, hvor omfattende forretningsgange, de skal overholde, når det kommer til Hvidvaskloven. Alene det at vide konkret, hvad I skal, og hvordan I gør det, er tit en større researchopgave. 

Derfor hyrer mange virksomheder undertegnede til at løse opgaven for dem – eller rådgive undervejs. Uanset om de er taget ud til tilsyn, eller de vil være helt sikre på, at de overholder loven for at være klar til et tilsyn på et tidspunkt i fremtiden.

Hvidvaskloven - Auxia Consulting

Revisor med speciale i Hvidvaskloven

Mit navn er Lotte Andersen, jeg er indehaver af Auxia Consulting og har en baggrund som revisor. Min primære fokus er Hvidvaskloven, kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder og rådgivning om revisors uafhængighed. Og fordi alt omkring Hvidvaskloven er så omfattende – og så vigtigt – er jeg primært specialiseret i den del. 

Et specialområde, der landede på mit bord, mens jeg var ansat i Faglig Afdeling i Dansk Revision. Her var jeg den oplagte til at sikre, at medlemsvirksomhederne i kæden overholdt loven, fordi jeg både havde styr på det revisionsmæssige og havde stor erfaring fra Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og EU-systemet. 

Den viden og erfaring i forhold til Hvidvaskloven, som jeg opbyggede i Dansk Revision, samt min revisorbaggrund og mt arbejde i offentlige styrelser udgør nu grundstenen i Auxia Consulting. En viden, som også danner grundlag for kurser om Hvidvaskloven, som jeg har udviklet for Revikurser.dk. 

Sådan sikrer vi, at I overholder Hvidvaskloven 

Ligesom I foretrækker jeg også at være på forkant. For jeg kan hjælpe jer meget bedre, hvis I kontakter mig uden at have fået varslet et tilsyn. Et tilsynsbesøg og forberedelsen af det vil nemlig typisk være en opgave præget af hastværk. 

Processen er normalt sådan her: 

  1. Indledende opstartsmøde, hvor vi planlægger samarbejdet, hvorefter I får et estimat på opgaven.
  2. Har I allerede dokumenterne med risikovurdering for virksomheden og politikker og forretningsgange, beder jeg normalt om at få det tilsendt.
  3. Undervejs i skriveprocessen indhenter jeg øvrige oplysninger hos jer, når jeg vurderer et behov for det for at komme videre i processen.
  4. Når jeg vurderer, at jeg har været igennem alle relevante dele af reglerne i forhold til lige præcis jeres virksomhed, sender jeg et første udkast til jer til jeres gennemgang, dialog osv. Fx hos den hvidvaskansvarlige i jeres revisionsvirksomhed, internt i partnerkredsen eller hvad I mener, der er brug for. Når jeg sender hvidvaskdokumenterne i udkast, gør jeg normalt meget ud af at være præcis i forhold til de mangler og udeståender, hvor jeg vurderer, at der er behov for beslutninger fra jeres side for at komme videre i processen. På den måde er det tydeligt for jer, hvilken konkret info, der mangler og hvad I skal tage stilling til, mens I læser udkastet igennem.
  5. Herefter foreslår jeg normalt, at vi holder et møde til gennemgang af mit udkast og jeres kommentarer. Det giver normalt et rigtig godt resultat at arbejde med materialet i flere omgange.
  6. Med et nyt udkast sender jer en version 2 og måske en version 3 til jer, når den næsten er færdigt.
  7. Herefter modtager I de nye hvidvaskdokumenter. Nu skal I bare følge dem. Så overholder I reglerne i Hvidvaskloven, blandt andet til brug for tilsyn fra Erhvervsstyrelsen, måtte I blive varslet om det.

Foretrækker I at skrive selv, bistår jeg også gerne med rådgivning i processen. Men oftest skriver jeg det hele, fordi jeg ved præcist, hvordan dokumenterne bygges op. På baggrund af min erfaring fra offentlige styrelser ved jeg meget præcist, hvordan Erhvervsstyrelsen vurderer jeres tilgang til risici på hvidvaskområdet og jeres forretningsgange, hvilket fokus der er på formuleringerne i dokumenterne og hvad der er vigtigst.  

Hvidvaskdokumenterne opdateres årligt, eller når noget ændrer sig. Når I én gang har sikret risikovurderingen og forretningsgangene, jf. Hvidvaskloven sammen med mig, kan I opdatere dokumentet selv. En anden mulighed er, at jeg opdaterer det første gang, så I kan se, hvad jeg gør, hvorefter det vil være nemt for jer selv at gentage denne fremgangsmåde fremover.

Er I blevet udtaget til tilsyn?

Hvis I bliver varslet om, at I får tilsyn, er det en god ide at kontakte en specialist, uanset hvor godt I har styr på Hvidvaskloven. For jo bedre I er forberedt, jo nemmere går tilsynet, og jo bedre sover I om natten i de 6-8 måneder, processen ofte varer.

Bliver I udtaget, får I et brev fra Erhvervsstyrelsen. 4 uger efter kommer de på kontrolbesøg. Senest 7 dage efter, I får brevet, skal I sende jeres hvidvaskdokumenter med risikovurdering af virksomheden, politikker og forretningsgange om, hvordan I lever op til hvidvaskloven suppleret af en kundeliste over jeres aktive kunder. Så vi har travlt, når først brevet er modtaget.

Et samarbejde med mig ifm. tilsyn er inddelt i 3 faser:

  1. Forberedelsen før besøget, hvor jeg gennemgår jeres materiale og optimerer de vigtigste steder. Jeg har været bisidder og været med i forløbet med efterhånden en del tilsyn, så jeg tager normalt også en snak om, hvad I kan forvente, der sker ved kontrolbesøget og efterfølgende.
  2. Selve besøget, hvor hele ledelsen deltager. Jeg fungerer som bisidder og observerer, hvad der sker, herunder hvad der skal følges op på. Kan jeg bidrage ved at svare på spørgsmål, gør jeg selvfølgelig det. Besøget varer ca. en dag.
  3. Opfølgning efter besøget, hvor jeg har kontakten med jeres hvidvaskansvarlige eller med ledelsen. Efter 6 til 10 uger får I et brev, hvor Erhvervsstyrelsen opsummerer, hvad de har bemærket under besøget. Her er der 14 dages svarfrist for kommentarer, hvis I er uenige i, hvad de har skrevet.

Efter yderligere et stykke tid får I den endelige afgørelse med påbud om, hvad I skal ændre med det samme og påtaler om, hvad I ikke skal gentage.

Skal vi tage en snak?

Så ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk.

Er I udtaget til tilsyn, er tiden til forberedelse givet rigtig godt ud. Jeg vil ofte gå i gang i løbet af 24 timer.

Søger I hjælp til at udarbejde jeres dokument med risikovurdering og politikker og forretningsgange i forbindelse med hvidvask, planlægger vi et opstartsmøde, der ofte foregår i løbet af et par uger – alt efter hvad der passer jer. 

Jeg bidrager også gerne til en snak og sparring om mulige IT-understøttelse af opgaven med håndtering af Hvidvaskloven i praksis. Af den vej kan I fremadrettet have så effektive processer som muligt i virksomheden, så opgaven med håndtering af Hvidvaskloven ikke fylder så meget i hverdagen.