Auxilium: At hjælpe, bistå, assistere.

Auxia Consulting bistår revisorer og andre virksomheder med rådgivning om overholdelse af reglerne om forebyggelse af hvidvask, revisors uafhængighed og procedurer for kvalitetsstyring, kvalitetssikring og -kontrol.

Auxia Consulting kan også hjælpe med andre emner, for eksempel de mere komplekse sager om COVID19-kompensationsordninger.

Digitale løsninger har høj prioritet for Auxia Consulting, uanset hvilket område, der er tale om. Selvom de faglige emner ofte er komplekse og indeholder en høj grad af subjektivitet og kvalitative vurderinger, bør arbejdsgangene være så effektive som muligt. Dette sker typisk ved brugen af IT-værktøjer. Hjælp fra Auxia Consulting vil derfor inddrage digitale løsninger i videst mulig omfang.

Rådgivning kan være assistance til partnerkredsen, undervisning til medarbejdere tilpasset virksomhedens ønsker eller andet.

Kontakt gerne Auxia Consulting for at høre nærmere om de forskellige ydelser. 

Forebyggelse hvidvask

Risikovurdering af virksomheden, politikker og forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, andre pligter, intern kontrol, eksternt tilsyn mv.

Overholdelse af Revisorloven

Uafhængighed, kvalitetsstyring, undersøgelsessager revisorer og kunder, Revisornævnet, procedurer kvalitetskontrol mv.

COVID 19 Kompensationsordninger

Rådgivning om komplekse sager om COVID19-kompensationsordninger for revisorer og andre virksomheder.

Anden rådgivning og undervisning

Undervisning og træning for revisorer og andre brancher i relevante emner.