Auxilium:
At hjælpe, bistå, assistere

Auxia Consulting bistår blandt andet revisorer, bogholdere, kunstbranchen og andre virksomheder med rådgivning om overholdelse af reglerne om forebyggelse af hvidvask, revisors uafhængighed og procedurer for kvalitetsstyring, kvalitetssikring og -kontrol.

Digitale løsninger har høj prioritet for Auxia Consulting, uanset hvilket område, der er tale om. Selvom de faglige emner ofte er komplekse og indeholder en høj grad af subjektivitet og kvalitative vurderinger, bør arbejdsgangene være så effektive som muligt. Dette sker typisk ved brugen af IT-værktøjer. Hjælp fra Auxia Consulting vil derfor inddrage digitale løsninger i videst mulig omfang.

Rådgivning kan være assistance til partnerkredsen, fx i form af udarbejdelse af dokumenter eller sparring om indhold af effektive forretningsgange i virksomheden, undervisning til medarbejdere tilpasset virksomhedens ønsker eller andet.

Kontakt gerne Auxia Consulting for at høre nærmere om de forskellige ydelser. 

Udarbejdelse af risikovurdering virksomheden og politikker og forretningsgange, bistand ved tilsynsbesøg som bisidder og ved forberedelse og opfølgning, intern kontrol efter loven samt undervisning og kurser.

Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder og udarbejdelse af Kvalitetsmanual efter ISQM1 og ISQM2, sparring med ledelsen i revisionsvirksomheden om indhold og undervisning.

Fortolkning af revisorlovens bestemmelser, Uafhængighedsbekendtgørelsen og Uafhængighedsvejledningen samt IESBA Code of Ethics. Udarbejdelse af checklister til brug, undervisning.

Se årets tilbud til kurser.Undervisning til f.eks. revisorer, bogholdere, kunstbranchen, ejendomsmæglere osv. i forhold til Hvidvaskloven og revisionsvirksomheder i forhold til uafhængighed og kvalitetsstyring.