Hvor er jeres virksomhed om 3 år?

Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Med mig i bestyrelsen får I både et ambitiøst og realistisk bud på svaret samt strategisk fokus, mens vi arbejder.

 

Herudover kan jeg rådgive om automatisering af mange af jeres rutineprægede processer, så jeres og medarbejdernes tid bliver brugt på det rigtige. I mange SMV´er er der meget at hente her.

 

Med min revisorbaggrund vil mine input og beslutninger ofte være datadrevet. Det kan være regnskabstal, kundedata eller andet. Data giver altid et godt fundament for at tale om andre emner. Det kan være om udvikling af forretningen, om effektivitet og de mange andre temaer, som er på en bestyrelses dagsorden. 

Lotte Andersen - ejer af auxia consulting

Kompetencer

Udvikling af forretningen:

Forandring og nye forretningsgange set i forhold til risici har altid været i centrum for mig. Både i revisionsfirmaer og min egen virksomhed Auxia Consulting samt ifm. implementering af lovgivning i centraladministrationen og i EU-regi.

Effektive processer: 

Effektive og gerne digitalt baserede processer har ligeledes været et vigtigt tema for mig igennem de sidste 20 år. Eksempelvis i forhold til  økonomi og regnskab, kundestyring, leverandørstyring, opfølgning og rapportering eller andet alt efter, hvad lige præcis den konkrete virksomhed har brug for.

Projektledelse:  

Projektledelse af ledere og medarbejdere er også gået igen i alle mine opgaver. Målet er at vi sammen finder fælles løsninger, uanset om emnet og deltagere og deres faglige baggrund. Og at vi når det til den tid, som er aftalt. 

Mit bidrag i bestyrelseslokalet

Som bestyrelsesmedlem har jeg typisk mange spørgsmål til jer. Jeg får øje på udfordringerne og de mulige løsninger og sparrer med jer, til vi finder den helt rigtige model. Herudover kan jeg detaillæse et regnskab og forstå revisionen.

Taler vi ESG, byder jeg primært ind på det sociale og god ledelse. For det professionelle bestyrelsesarbejde skal give tryghed.

Som person er jeg engageret, ansvarsbevidst, hurtig og med godt humør.

Relevante brancher

Med min revisorbaggrund har jeg størst erfaring fra revisionsbranchen.

Herfra har jeg også et indgående kendskab til både partnerdrevne virksomheder og rådgiverbranchen.

Min baggrund fra den offentlige sektor, både i Danmark og i EU, har givet mig stor ballast i forhold til arbejdet i organisationer, brancheforeninger, politiske udvalg og med forhandlinger, hvor jeg har leveret sekretariatsbistand igennem mange år. Dermed har jeg stort kendskab til beslutningsprocesserne i den offentlige sektor, blandt andet i forhold til tilskud og myndigheders tilsyn.

Hertil kommer min erfaring fra begge sider af bordet ift. IT-systemer. Her rådgiver jeg både IT-virksomheder om at udvikle nye systemer og kunderne om at købe de rette.

Desuden har jeg som selvstændig konsulent i min virksomhed – og af ren privat interesse – erfaringer med kunstbranchen og gallerier. Disse erfaringer kan bruges af de forskellige aktører, der er i kunstbranchen, fx gallerier, kunsthaller og -museer, organisationer mv.

Bestyrelseserfaring

Gennem mange år har jeg betjent udvalg og bestyrelser med sekretariatsbistand. Derudover har jeg erfaring fra frivillige bestyrelser i form af gymnastikforening og andelsboligforening.

Kort rids af CV

Selvstændig konsulent siden maj 2022:
Rådgivning og sparring med ledelser i SMV-segmentet om implementering af Hvidvaskloven til revisorer, bogholdere og kunstbranchen samt reglerne om revisors uafhængighed og kvalitetssikring.

Revisionsfirmaer:
Revisionsafdeling og Faglig afdeling med fokus på compliance og rådgivning af og sparring med partnere og ledelser i revisionsvirksomhederne om reglerne vedrørende hvidvask, kvalitetsstyring og revisors uafhængighed.

Offentlige styrelser:
Erhvervsstyrelsen og Landbrugsstyrelsen med fokus på lovarbejde, udvikling af regler, tilsyn og tilskud, processtyring (LEAN) og projektledelse.

EU-systemet:
International erfaring fra brancheforeninger og EU-organisationer, kulturforståelse fra internationale arbejdsmiljøer efter at have boet og arbejdet i henholdsvis Bruxelles og Paris.

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.