Kurser

Vil du gerne have overblikket over kravene til din virksomhed og dine medarbejdere i Hvidvaskloven eller om revisors uafhængighed og kvalitetssikringssystemet?

Og vil du være godt forberedt til et eventuelt tilsynsbesøg på hvidvaskområdet? Til ekstern kvalitetskontrol efter Revisorloven?

Auxia Consulting tilbyder en række forskellige kurser indenfor områderne med Hvidvaskloven og Revisorloven. På kurserne gennemgår vi reglerne for området med fokus på den praktiske anvendelse i hverdagen. Vi taler om eksempler på, hvor implementeringen af dem kan gøres. Og vi kommer også ind til resultaterne af de tilsyn eller kontrol, som allerede har været gennemført på området.