Auxia Consulting ApS ejes af mig, Lotte Andersen

Mission

Auxia Consultings mission er at gøre det komplekse lettere at håndtere i praksis. 

"Jeg har altid blik for både det overordnede strategiske og den praktiske anvendelse hos lige præcis jeres virksomhed, uanset hvilke regler, vi taler om, og uanset hvor komplekse, de måtte være", fremhæver Lotte Andersen.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.merc.aud og har en baggrund som revisor. Derudover er jeg i gang med en Master i Business Development på CBS. 

Jeg har specialiseret mig i de love og regler, der især er forbundet med revisionsvirksomheder, særligt Hvidvaskloven og reglerne om revisors uafhængighed. Særligt reglerne i Hvidvaskloven gælder også for andre brancher end revisionsbranchen. Jeg samarbejder derfor ofte med bogholdere og gallerier med samme formål. 

Denne sammenhæng er ikke en tilfældighed. Som følge af mine tidligere jobs i både Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, og EU havde jeg stor indsigt i den juridiske vinkel på revisors arbejde.  

Efter jeg i mit seneste job havde været hele processen med hvidvaskloven igennem, vidste jeg både, hvad opgaven krævede, og at jeg kunne hjælpe andre virksomheder med at få styr på deres forretningsgange. Derfor stiftede jeg Auxia Consulting, hvor jeg især bistår revisionsbranchen, bogholdere og kunstbranchen med overholdelse af Hvidvaskloven.

Udover at rådgive om Hvidvaskloven og bistå virksomheder med sparring med ledelsen om effektivisering af forretningsgangene i praksis, underviser jeg også virksomhedernes ledelse og medarbejdere i at forstå reglerne og arbejde med dem i hverdagen.

Forretningsudvikling

Min rådgivning om Hvidvaskloven handler i vid udstrækning om udvikling af forretningen for min kunde. Ikke i form af vækst og nye kunder for dem, men om at strømline på de indre linier, skabe fokus på de væsentligste opgaver med et strategisk blik for, hvordan min kunde ønsker, at deres forretning skal udvikle sig de kommende år. 

Denne tilgang gælder, uanset om min bistand til kunden handler om rådgivning om Hvidvaskloven eller der er tale om en virksomhed, som er i en helt anden branche end revisorer, bogholdere, gallerier osv. 

Forretningsudvikling og effektive beslutningsprocesser optager mig meget helt generelt og har stor fokus i alle mine kunderelationer. 

Bestyrelsesarbejde

Ved siden af mit konsulentarbejde holder jeg øje med interessante bestyrelsesposter, hvor jeg både kan tilbyde mit forkromende overblik på strategi og kontinuerlig forretningsudvikling og har fokus på detaljerne, effektive processer og udnyttelse af de teknologiske muligheder. Til formålet om rådgivning vedrørende bestyrelsesarbejde generelt har jeg også taget bestyrelseskursus hos Board Education ApS i 2024. 

På nuværende tidspunkt er jeg medlem af bestyrelsen for Foreningen af Kvindelige Virksomhedsejere. Se mere på www.kv.dk.

Mine kompetencer

Jura set fra revisorsiden: 

Juravinklen på revisors arbejde er for Lotte centreret omkring procedurer for forebyggelse af hvidvask, revisors uafhængighed og kvalitetsstyring. Omend det er vidt forskellige emner har de samme udgangspunkt, nemlig udarbejdelse og implementering af dansk og EU-lovgivning. Her kan Lotte hjælpe virksomheder med at forstå de komplekse regler og oversætte dem til praktisk anvendelse i hverdagen.

Effektive processer: 

Uanset emnet og lovområdet er det vigtigste, at procedurerne er så effektive og gerne digitalt baserede, som reglerne for dem nu engang tillader. Når Auxia Consulting bistår virksomheder med implementering af regler, er det altid Lottes fokus, at procedurerne skal være effektive for lige præcis din virksomhed i praksis.

Projektledelse: 

Projektledelse af ledere, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere fylder altid meget og er en aktiv del af rådgivningen. Opgaven er sammen at finde fælles løsninger, uanset emnet og deltagere, og deres faglige baggrunde, og sikre, at alle føler sig inddraget i det færdige resultat. 

Læs mere om vejen til min specialistrolle her

2018-2022  

Dansk Revision A/S

Udover min specialisering i Hvidvaskloven m.m. deltog jeg i arbejdet med at udvikle og finde nye værktøjer til at koordinere og effektivisere processerne og sikre kvaliteten for medlemmerne af Dansk Revision-kæden.

2012-2018

Landbrugsstyrelsen

Udviklede processer til at kontrollere, at den omfattende EU-lovgivning i forbindelse med landbrugsstøttens projektordnninger blev overholdt. Deltog desuden i forberedelse og gennemførelse af revisionsbesøg ved fra EU-Kommissionen og de øvrige revisorer, som reviderer den danske landbrugsstøtte. Derudover var jeg projektleder i interne arbejdsgrupper og i grupper med eksternt samarbejde.

2009-2012

Federation of European Accountants, FEE (nu Accountancy Europe), Bruxelles, Belgien

Var projektleder for arbejdsgrupper om revision på tværs af EU´s medlemslande samt hovedforfatter på høringssvar om Green Paper Reform of the Audit Market efter finanskrisen.

2007-2009

Committee of European Securities Regulators CESR (nu European Securities and Markets Authority ESMA), Paris, Frankrig

Koordinerede regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder for EU-landenes Finanstilsyn.

2003-2007

Erhvervsstyrelsen

Deltog i det forberedende lovarbejde forud for Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen og Transparensdirektivet, lempelse af revisionspligten og lavede regnskabskontrol i børsnoterede selskaber mv.

1998-2003

KPMG

Revisor med kundeansvar samt seks måneder i KPMGs Faglig Afdeling.

1995-1998

Multi-Inform

Financial controller.

1992-1995 

 Det Danske Spejderkorps

Regnskabselev og controller.

Uddannelse

2023-

Stud.Master of Business Development, MBD, Copenhagen Business School

Afsluttede fag, incl. eksamen: 

– Forretningsudvikling (september 2023)

– Data-driven decision making (december 2023)

– Lederskab – at skabe og drive udvikling (april 2024).

2002

Cand.merc.aud, Copenhagen, Business School

1999

HD (Regnskab), Copenhagen, Business School