Auxia Consulting ejes af mig, Lotte Andersen

Mission

Auxia Consultings mission er at gøre det komplekse lettere at bruge i praksis. 

Indehaver Lotte Andersen hjælper virksomheder med at implementere effektive procedurer for forebyggelse af hvidvask, den store samfundsmæssige opgave, som fortsat trækker opmærksomhed i og udenfor Danmark.  

Jeg bistår virksomheder med Hvidvaskloven og for revisorer også med kravene til uafhængighed og kvalitetsstyring.

"Jeg har altid blik for både det overordnede strategiske og den praktiske anvendelse hos lige præcis din virksomhed, uanset hvilke regler, vi taler om, og uanset hvor komplekse, de måtte være", fremhæver Lotte Andersen.
Kontakt mig gerne for en dialog om, hvordan Auxia Consulting bedst kan hjælpe din virksomhed.

Jeg er uddannet cand.merc.aud og har en baggrund som revisor. Jeg har specialiseret mig i de love og regler, der især er forbundet med revisionsvirksomheder: Hvidvaskloven samt reglerne om revisors uafhængighed og kvalitetssikring.

Denne kobling er ikke en tilfældighed.

I min seneste ansættelse i en revisionsvirksomhed tog implementeringen af Hvidvaskloven og anden økonomisk kriminalitet for alvor fart, efter at loven blev ændret i 2017. Jeg fik opgaven med at få tilpasset de interne dokumenter, nærstudere loven og stå i spidsen for de nye forretningsgange, fordi jeg i forvejen havde stor indsigt i det juridiske som følge af andre ansættelser i både Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, og EU.

Efter jeg havde været hele processen igennem, vidste jeg både, hvad opgaven krævede, og at jeg kunne hjælpe andre virksomheder med at få styr på deres procedurer. Derfor stiftede jeg Auxia Consulting, hvor jeg især bistår revisionsbranchen, bogholdere og kunstbranchen.

Udover at rådgive om Hvidvaskloven og de mange tilhørende regler, vejledninger og risikovurderinger samt skrive de relevante hvidvaskdokumenter og bistå virksomheder med sparring om effektivisering af forretningsgangene i praksis, underviser jeg også virksomheder og enkeltpersoner i at forstå Hvidvasklove og arbejde med dem i hverdagen.

Min rådgivning om Hvidvaskloven handler i vid udstrækning om udvikling af forretningen for min kunde. Ikke i form af vækst og nye kunder for dem, men om at strømline på de indre linier, skabe fokus på de væsentligste opgaver med et strategisk blik for, hvordan min kunde ønsker, at deres forretning skal udvikle sig de kommende år. Forretningsudvikling og effektive beslutningsprocesser optager mig derfor meget.  

Ved siden af mit konsulentarbejde holder jeg øje med interessante bestyrelsesposter, hvor jeg både kan tilbyde mit forkromende overblik og fokus på detaljerne.

Mine kompetencer

Jura set fra revisorsiden: 

Juravinklen på revisors arbejde er for Lotte centreret omkring procedurer for forebyggelse af hvidvask, revisors uafhængighed og kvalitetsstyring. Omend det er vidt forskellige emner har de samme udgangspunkt, nemlig udarbejdelse og implementering af dansk og EU-lovgivning. Her kan Lotte hjælpe virksomheder med at forstå de komplekse regler og oversætte dem til praktisk anvendelse i hverdagen.

Effektive processer: 

Uanset emnet og lovområdet er det vigtigste, at procedurerne er så effektive og gerne digitalt baserede, som reglerne for dem nu engang tillader. Når Auxia Consulting bistår virksomheder med implementering af regler, er det altid Lottes fokus, at procedurerne skal være effektive for lige præcis din virksomhed i praksis.

Projektledelse: 

Projektledelse af ledere, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere fylder altid meget og er en aktiv del af rådgivningen. Opgaven er sammen at finde fælles løsninger, uanset emnet og deltagere, og deres faglige baggrunde, og sikre, at alle føler sig inddraget i det færdige resultat. 

Læs mere om vejen til min specialistrolle her

2018-2022  

Dansk Revision A/S

Udover min specialisering i Hvidvaskloven m.m. deltog jeg i arbejdet med at udvikle og finde nye værktøjer til at koordinere og effektivisere processerne og sikre kvaliteten for medlemmerne af Dansk Revision-kæden.

2012-2018

Landbrugsstyrelsen

Udviklede processer til at kontrollere, at den omfattende EU-lovgivning i forbindelse med landbrugsstøttens projektordnninger blev overholdt. Deltog desuden i forberedelse og gennemførelse af revisionsbesøg ved fra EU-Kommissionen og de øvrige revisorer, som reviderer den danske landbrugsstøtte. Derudover var jeg projektleder i interne arbejdsgrupper og i grupper med eksternt samarbejde.

2009-2012

Federation of European Accountants, FEE (nu Accountancy Europe), Bruxelles, Belgien

Var projektleder for arbejdsgrupper om revision på tværs af EU´s medlemslande samt hovedforfatter på høringssvar om Green Paper Reform of the Audit Market efter finanskrisen.

2007-2009

Committee of European Securities Regulators CESR (nu European Securities and Markets Authority ESMA), Paris, Frankrig

Koordinerede regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder for EU-landenes Finanstilsyn.

2003-2007

Erhvervsstyrelsen

Deltog i det forberedende arbejde forud for Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen og Transparensdirektivet, lempelse af revisionspligten og lavede regnskabskontrol i børsnoterede selskaber.

1998-2003

KPMG

Revisor med kundeansvar samt seks måneder i KPMGs Faglig Afdeling.

1995-1998

Multi-Inform

Financial controller.

1992-1995 

 Det Danske Spejderkorps

Regnskabselev og controller.

Uddannelse:  

2023-

Stud.Master of Business Development, MBD, Copenhagen Business School

Afsluttede fag: 

– Forretningsudvikling (september 2023)

2002

Cand.merc. aud, Copenhagen, Business School

1999

HD (Regnskab), Copenhagen, Business School