Forretningsudvikling:
Hvad handler det om?

Forretningsudvikling: Hvad er det?

Hvor vil I gerne have, at jeres virksomhed skal være om 3 år? 

Forretningsudvikling handler selvfølgelig om kunder. Ingen kunder – ingen forretning. Og samme for produkter: Ingen produkter – ingen omsætning. Det skal der naturligvis være styr på: Hvilke typer af kunder og produkter har I? Og hvilke vil I gerne have i fremtiden? 

Forretningsudvikling handler også om mange andre ting, nemlig om hele din virksomhed. Er din virksomhed effektiv? Som direktøren for det hele er I ansvarlige for hele virksomheden 360 grader rundt om den. Strategien og udvikling af nye løsninger er centralt for virksomhedens fremtidige udvikling og overlevelse, både på kort og på langt sigt. 

Bæredygtighed, både klima og miljø, men også i forhold til virksomhedens ressourcer og økonomiske situation. Er der styr på økonomien og hvordan ser I på de nye digitale muligheder som ChatGPT og generativ AI? Her vil der typisk være masser at tage fat i for de fleste virksomheder. 

Det kan gribes an på mange måder. Men det behøver ikke være så indviklet. 

Læs mere om forskellige tilgange til arbejdet med kontinuerlig forretningsudvikling og strategi nedenfor. 

Strategi: Udvikling af forretningen

Strategi handler om at sætte retning. Og det er for hele forretningen. Dette kan tilgås på mange måder, men et er sikkert: Det handler om mere end salg og markedsføring. 

En måde at få et godt overblik over sin virksomhed kan være ved visuelt at gennemgå de forskellige områder i virksomheden. Det handler om kunderne og produkterne. Det handler også om at have øje for nye forretningsmuligheder og ikke mindst at have godt styr på sine ressourcer. Ressourcer kan være både i form af mennesker – medarbejdere – og i form at digitale ressourcer. Her er der naturligt en vinkel på de mange nye teknologiske muligheder, som pipler frem overalt i disse år. 

Det handler også om at have opmærksomhed på organisationen. Det vil sige at sørge for, at virksomhedens organisation er fleksibel og tilpasningsdygtig, for eksempel i forhold til kriser, som vi så det med corona. Her var der rigtig mange virksomheder, som var meget mere tilpasningsdygtige og fleksible, end de selv havde regnet med. 

Bæredygtighed er naturligvis også et issue. Selvfølgelig i form af miljø og klima, men også i forhold til den finansielle bæredygtighed af virksomheden: Er der styr på økonomien? 

Alt dette er helt åbenlyse og naturlige elementer i strategiarbejdet. Og det behøver ikke at være baseret på større og dybdegående analyser. Det kan godt startes ud med nogle post its på en væg. 

Dette arbejde kunne for eksempel visualiseres på denne måde:

Andre modeller kan også tages i brug, særligt hvis I som virksomhed gerne vil dykke lidt mere ned i nogle af kasserne i figuren ovenfor. Det kunne for eksempel være modeller som: 

  • Business Model Canvas (Osterwalder, 2019).
  • Value Creation Canvas (Strategyzer). Denne er for eksempel rigtig interessant at arbejde videre med, hvis man arbejder for at integrere digitale strategier i virksomhedens strategi. 
  • Service Innovation Model (Helkkula et al, 2018) 

Hele vejen rundt om virksomheden: Auxia360

Forretningsudvikling handler ikke kun om salg. Udvikling gøres bedst, hvis det sker balanceret. 

For en virksomhed vil det være at tage et kig hele vejen rundt om virksomheden: 360 grader rundt. Derfor hedder arbejdet med forretningsudvikling i Auxia Consulting helt naturligt: Auxia360. 

 

Strategi: Implementering og opfølgning

Når først strategien er udviklet, er det vigtigt, at den ikke lægges i skuffen. Den skal leve som et aktivt redskab for virksomheden og dens ledelse for den periode, hvor den er udviklet til. 

Det er samtidig vigtigt, at den udviklede strategi ikke bliver set på som et statisk dokument på papir, men et redskab, som bruges aktivt. Der skal være opfølgning på den udviklede strategi, ligesom den skal justeres, hvis der viser sig et behov for det. 

FOR EKSEKVERING OG OPFØLGNING SKAL DER TIL! 

Justeringerne kan have mange årsager. Ofte skyldes det, at nye muligheder byder sig eller der opstår begrænsninger, så den ikke kan implementeres helt som tiltænkt. Her er det vigtigt ikke at lægge strategien til side og starte forfra eller opgive arbejdet med en aktiv strategi. Justeringer af strategien af ganske naturligt og forfiner og forbedrer det endelige resultat. 

Et godt værktøj til at arbejde med “Implementering og opfølgning” er “Strategitrappen”. Den er udviklet af Center for Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School i 2021 på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1.570 ejerledere i SMV-er blev spurgt om deres arbejde med strategi.

Det kom der denne model ud af: 

Strategitrappen_Auxia_360

Se mere om strategiarbejde for små og store virksomheder på Center for Ejerledede Virksomheder på CBS på Ejerlederen.dk

Rapporten om “Strategitrappen” kan ses via dette link: Strategitrappen, 2021.

 

 

 

Skal vi tage en snak om mulighederne for forretningsudvikling af jeres virksomhed? 

Så kontakt mig gerne på tlf. 51 93 61 01 eller mail lotte@auxia.dk.