Lev op til kravene om revisors uafhængighed

Som revisorer er noget af det vigtigste, at der ikke kan stilles spørgsmål ved jeres etik og uafhængighed i forhold til kunderne. Med andre ord: Kan alle partnere i en virksomhed – samt offentligheden og myndighederne – være helt sikre på, at I ikke påvirkes af fx egne økonomiske interesser, når I reviderer regnskabet?

Derfor er der faste regler for, at I ikke må afgive erklæring på et regnskab, hvis I selv ejer en del af virksomheden eller er gift med en, der gør. Det gælder også, hvis I driver et andet selskab med en i kundens ejerkreds. For gør I det, kan der stilles spørgsmål ved jeres objektivitet.

Imidlertid er der også gråzoner i forhold til, hvornår I er uafhængige. For I må heller ikke afgive en erklæring på et regnskab for dem, I kender. Og hvor går grænsen? Må I eksempelvis revidere regnskabet for en ægtefælle til en af de andre partnere i revisionsvirksomheden eller folk, I kender fra sportsklubben? Det kræver indsigt og erfaring på området at sætte den præcise grænse. Derfor søger mange revisorer hjælp og sparring til at lave deres procedurer for, hvornår de er uafhængige, og hvornår der kan være eller værre endnu, er et problem.

Hyr en med revisorbaggrund med speciale i Revisorloven

‘Vil I hyre ekspertise udefra, kan jeg være den, I søger. Jeg har selv en baggrund som revisor og har i mange år arbejdet med lovgivningen for revisorer, blandt andet i en faglig afdeling. Af den vej har jeg specialiseret mig i de 3 vigtigste love for revisorer og revisionsvirksomheder. 

  • Hvidvaskloven
  • Revisorloven, herunder reglerne revisors uafhængighed
  • Reglerne om kvalitetssikring og kvalitetsstyring i ISQM 1 og 2.

Og kombinationen af, at jeg både forstår revisionsfaget til fingerspidserne og har den juridiske viden, gør mig til en oplagt specialist for andre revisorer. Hertil kommer at jeg har arbejdet i Erhvervsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og i EU, så jeg er også specialist i at forstå konteksten i offentlige dokumenter, lovtekster og deres baggrund. Jeg er derfor godt trænet i at gennemskue, hvad myndighederne efterspørger.

Når jeg assisterer revisorer i forbindelse med kvalitetssikring, er deres uafhængighed altid et fast afsnit i kvalitetsmanualen. Har I udelukkende brug for rådgivning eller hjælp til at sikre jeres procedurer og retningslinjer i forhold til uafhængighed, kan jeg også hjælpe med den del.

Min praktiske tilgang til opgaven

Nogle gange er den rette løsning få timers rådgivning eller en kort snak på telefonen, hvorefter I eller jeg kan skrive et notat til til jeres sag eller specifikke tekstafsnit til kvalitetsmanualen. 

Andre gange er der behov for en workshop, hvor vi går i dybden med de forskellige dilemmaer, I skal tage stilling til. Før vi laver en aftale, kommer jeg selvfølgelig med min anbefaling til, hvad der vil være bedst for jer

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.