Hvidvaskloven:
Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Hvad er hvidvask og finansiering af terrorisme?

Hvidvask er at modtage eller skaffe et økonomisk udbytte ved en strafbar handling eller forsøg på dette. 

Hvidvask kan være en omfattende alt fra komplekse selskabskonstruktioner og falske fakturaer, udbytte fra kriminalitet og i den anden ende af skalaen skatte- eller momsunddragelse hos en personlig virksomhed. Der kan være tale om meget store beløb, som er tilvejebragt ved ulovlige økonomiske transaktioner. 

Hvidvask af penge har fyldt meget og er kommet i høj fokus de seneste år nationalt og internationalt. Bankernes transaktionsovervågning på hvidvaskområdet er steget, men Finanstilsynet mener ud fra en analyse, at der er plads til forbedring på en række områder som overvågningssystemer og procedurer.

Terrorfinansiering er ligeledes omfattet af Hvidvaskloven. Med terrorfinansiering menes ” …at yde økonomisk støtte til … med forsæt at skræmme en befolkning …”.

Selvom det er alvorligt nok, så fylder denne del mindre i loven og også i hverdagen for revisionsvirksomheder, gallerier, ejendomsmæglere, advokater, bogholdere osv.”

Virksomheden skal forholde sig til risikoen for terrorfinansiering på samme måde som for hvidvask.

Hvidvaskloven i historisk perspektiv

Det første hvidvaskdirektiv i EU-regi er fra 1990 og nu diskuteres mulige ændringer i et 6. hvidvaskdirektiv og en såkaldt “Hvidvaskpakke” med en ny forordning, som samlet og ensretter på tværs af EU-landene.  

Regulering og vejledninger inden for hvidvask og terrorfinansiering ændres og opdateres løbende. Forebyggelse af økonomisk kriminalitet og overholdelse af krav inden for hvidvask er et omfattende område, som ikke kun gælder for den finansielle sektor, der har til at opgave at dæmme op for og forebygge hvidvask af penge. Uanset størrelse, er virksomheder omfattet hvidvaskloven og skal derfor vurdere egen risiko.

Hvidvasklovens krav

Figuren her viser hvilke krav Hvidvaskloven stiller til virksomheder  i forsøget på at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme og den bistand som Auxia Consulting kan yde til din virksomhed. 

Klik på de forskellige felter og læs mere om hvert emne: 

For alle de andre virksomheder: Kontantforbuddet

Virksomhederne i brancherne nævnt ovenfor samt alle finansielle virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven.

Alle andre erhvervsdrivende virksomheder er i stedet omfattet af det, som hedder ”Kontantforbuddet”.

Kontantforbuddet betyder, at virksomhederne ikke må modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på en gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

At betalingerne er ”indbyrdes forbundet” forekommer for eksempel når:

  • Betaling af en faktura sker i rater.
  • Et salg til samme kunde deles op på flere fakturaer.
  • Betalingen for en faktura deles op og betales på forskellig måde, fx en del af beløbet kontant og resten via betalingskort eller Mobilepay.

Skal vi tage en snak?

Så ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk.