Det praktiske til generelle kurser

Det praktiske – Generelle kurser

Det praktiske og logistiske omkring alle kurserne kan vi aftale nærmere. På kurserne er dialog med og mellem deltagerne en vigtig ingrediens. Derfor afholdes kurserne gerne hos jer med jeres medarbejdere i lokalet., så deltagerne har mulighed for at erfaringsudveksle om deres hverdagsudfordringer med håndtering af Hvidvaskloven eller revisorlovens krav. 

Kurserne er tilrettelagt på følgende måde: 

  • Omfang: Hvert af ovennævnte kurser kan planlægges til 1, 2 eller 3 timer. 
  • Kursusadministration: Håndteres efter aftale af jer eller af Auxia Consulting.
  • Lokation: På jeres kontor, online webinar eller hvor I måtte ønske det. 
  • Antal deltagere: Max 25 personer. For enkelte kurser kan der også være krav om minimum antal deltagere. 
  • Pris: Aftales nærmere for det samlede kursus, når omfang, lokation osv. er fastlagt.