Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder

Reguleringen

Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder er baseret på omfattende krav.

Kravene til kvalitetssikringssystemet har været gældende i mange år, både på EU niveau i revisordirektivet, i Revisorloven i Danmark og internationalt, først i ISQC 1 Kvalitetsstyring og ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber.

De internationale standarder for kvalitetsstyring er nu blevet opdateret og erstattet af de nye:

  • ISQM 1 Quality Management for firms that perform audits or reviews of Financial statements, or other assurance related services engagements”.
  • ISQM 2 Engagement Quality Reviews.

ISQM 1 og 2 er trådt i kraft 15. december 2022.

De nye kvalitetssikringsstandarder har i endnu højere grad fokus på risici, dvs. identifikation af dem, vurdering og reaktioner. Helt overordnet pålægger standarden revisionsvirksomhedens ledelse en endnu større rolle end hidtil.

Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder

ISQM 1 er struktureret således, at den adresserer specifikke områder, som en revisionsvirksomheds ledelse forholder sig til i praksis. Disse områder kaldes ”komponenter”:

     

Komponent 1

Overordnet ledelse og ledelsesansvar

     

Komponent 5

Opgavens
udførelse

     

Komponent 2

Virksomhedens risikovurderingsproces

     

Komponent 6

Teknologiske, intellektuelle og menneskelige

     

Komponent 3

Relevante
etiske krav

     

Komponent 7

Information og kommunikation

     

Komponent 4

Accept
og forståelse

     

Komponent 8

Overvågning og afhjælpning

     

Komponent 1

Overordnet ledelse og ledelsesansvar

       

Komponent 2

Virksomhedens risikovurderingsproces

     

Komponent 3

Relevante
etiske krav

         

Komponent 4

Accept
og forståelse

       

Komponent 5

Opgavens
udførelse

Komponent 6

Teknologiske, intellektuelle og menneskelige

       

Komponent 7

Information og
kommunikation

 

Komponent 8

Overvågning og
afhjælpning

  • For punkterne 1-6 her ovenfor vil revisionsvirksomheden skulle fastsætte kvalitetsmål. For hver af områderne vil dette skulle adressere:

Step 1: Kvalitetsmål.

Step 2: Risikovurdering.

Step 3: Reaktioner – politikker, procedurer og kontroller.

Omfanget af en revisionsvirksomheds kvalitetsmanual må forventes at skulle være mere omfattende og mere detaljeret, end den tilsvarende efter den gamle ISQC 1.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med revisorernes kvalitet. Det forventes, at Erhvervsstyrelsen ved kvalitetskontrollen i 2023 for første gang vil teste, om revisionsvirksomheden har implementeret den nye ISQM 1 og 2 på tilfredsstillende måde.

Bistand fra Auxia Consulting vedrørende kvalitetsstyringssystemet

Auxia Consulting kan hjælpe revisionsvirksomheder med implementering af reglerne for revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem i ISQM 1 og 2. 

Det kan være i form at udarbejdelse af ny og opdateret kvalitetsmanual, input til og sparring om nødvendig tilpasning af kvalitetssikringssystemet samt sparring og dialog med partnere og medarbejdere om anvendelsen af disse nye kvalitetsstyringsstandarder i praksis.  

Kontakt gerne Auxia Consulting for bistand eller sparring i forhold til indholdet af virksomhedens kvalitetssikringssystem, således at det opfylder kravene i de nye ISQM 1 og 2.