Hvidvaskloven:
Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask er at modtage eller skaffe et økonomisk udbytte ved en strafbar handling eller forsøg på dette. 

Hvidvask kan omfatte alt fra komplekse selskabskonstruktioner og falske fakturaer, udbytte fra kriminalitet og i den anden ende af skalaen skatteunddragelse (fx fra sort arbejde) hos en personlig virksomhed. Der kan være tale om meget store beløb, som er tilvejebragt ved ulovlige økonomiske transaktioner. 

Hvidvask af penge har fyldt meget og er kommet i høj fokus de seneste år nationalt og internationalt. Bankernes transaktionsovervågning på hvidvaskområdet er steget, men Finanstilsynet mener ud fra en analyse, at der er plads til forbedring på en række områder som overvågningssystemer og procedurer. 

Tilsvarende gælder for de ikke-finansielle virksomheder: Skal der dæmmes op for den omfattende hvidvask af penge, der er i samfundet, skal alle aktører sætte ind med forhindringer for, at de kriminelle kan få hvidvasket deres illegitime midler. 

Terrorfinansiering er ligeledes omfattet af Hvidvaskloven. Med terrorfinansiering menes ” …at yde økonomisk støtte til … med forsæt at skræmme en befolkning …”.

Selvom det er alvorligt nok, så fylder denne del mindre i loven og også i hverdagen for revisionsvirksomheder, gallerier, ejendomsmæglere, advokater, bogholdere osv.”

Virksomheden skal forholde sig til risikoen for terrorfinansiering på samme måde som for hvidvask.” 

Hvidvaskloven - Auxia Consulting

Hvidvaskloven i historisk perspektiv

Det første hvidvaskdirektiv i EU-regi er fra 1990 og nu diskuteres mulige ændringer i et 6. hvidvaskdirektiv og en såkaldt “Hvidvaskpakke” med en ny forordning, som samlet og ensretter på tværs af EU-landene.  

Regulering og vejledninger inden for hvidvask og terrorfinansiering ændres og opdateres løbende. Forebyggelse af økonomisk kriminalitet og overholdelse af krav inden for hvidvask er et omfattende område, som ikke kun gælder for den finansielle sektor, der har til at opgave at dæmme op for og forebygge hvidvask af penge. Uanset størrelse, er virksomheder omfattet hvidvaskloven og skal derfor vurdere egen risiko.  

Hvor stor er risikoen for, at din virksomhed kan blive misbrugt til
hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme?

Hvidvasklovens krav

Figuren her viser hvilke krav Hvidvaskloven stiller til virksomheder  i forsøget på at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme og den bistand som Auxia Consulting kan yde til din virksomhed. 

Klik på de forskellige felter og læs mere om hvert emne: 

De omfattende virksomheder og Auxia Consulting 

Auxia Consulting  bistår hovedsageligt ikke-finansielle virksomheder med rådgivning om, hvordan virksomheden kan sikre overholdelsen af Hvidvasklovens krav, dvs. typisk inden for:

  • Revisorer
  • Eksterne bogholdere, regnskabskonsulenter og skatterådgivere.
  • Kunstbranchen
  • Ejendomsmæglere
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller
  • Advokater

Kontantforbuddet - alle virksomheder ikke omfattet af Hvidvaskloven

Virksomhederne i brancherne nævnt ovenfor samt alle finansielle virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. 

Alle andre erhvervsdrivende virksomheder er i stedet omfattet af det, som hedder ”Kontantforbuddet”. 

Kontantforbuddet betyder, at virksomhederne ikke må modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på en gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. 

At betalingerne er ”indbyrdes forbundet” forekommer for eksempel når: 

  • Betaling af en faktura sker i rater. 
  • Et salg til samme kunde deles op på flere fakturaer. 
  • Betalingen for en faktura deles op og betales på forskellig måde, fx en del af beløbet kontant og resten via betalingskort eller Mobilepay. 

Kurser om Hvidvaskloven

Auxia Consulting har i samarbejde med Revikurser.dk optaget to videokurser om Hvidvaskloven; et om kundekendskabsprocedurer og et om Hvidvasklovens pligter. Kurserne er tilgængelige på Revikursers hjemmeside via deres abonnement. Kurserne kan også tilkøbes som enkeltkursus. 

Se en kort introduktionsvideo til hvert af kurserne her: