Hvidvaskloven: Skræddersyede kurser til jeres virksomhed

Hvad handler det om?

Hvidvaskloven 

Implementeringen af Hvidvaskloven skal være specifik i forhold til jeres branche, jeres virksomhed, jeres kunder og de produkter eller ydelser, som I sælger.

Både ledelse og medarbejdere skal have godt kendskab til, hvilke krav der er, og hvordan de håndteres i praksis hos jer.

Skal vi tale de forskellige krav igennem, så I får godt styr på dem, effektiviseret forretningsgangene, så tiden bruges på de mest vigtige risici?

På kurset gennemgår vi Hvidvasklovens krav med fokus på lige præcis jeres virksomhed og den branche, I agerer i.

Vi taler om virksomhedens risikovurdering, politikker og forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, pligter osv. Vi taler også om erfaringer fra Erhvervsstyrelsens tilsyn og andre relevante praktiske eksempler fra hverdagen. Kurset vil blive dialog- og casebaseret med god plads til aktiv deltagelse fra alle.

Kursusmateriale og kursusbevis er inkluderet.

Kurset vil opfylde krav til obligatorisk efteruddannelse for revisorer under “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.