Stor aktivitet hos Erhvervsstyrelsens Hvidvasksekretariat i 2022

Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn har indtil udgangen af april 2022 truffet i alt 46 afgørelser for de virksomheder, som er underlagt Erhvervsstyrelsens kontrol på området.

Dette antal for de første fire måneder af 2022 overstiger allerede nu det samlede antal afgørelser for 2020 og 2021 og er det højeste antal afgørelser for indtil videre. Fortsætter Erhvervsstyrelsen i dette tempo kan det forventes, at over 100 virksomheder vil have modtaget en afgørelse efter et hvidvasktilsyn i 2022.

For 2022 er det hovedsageligt revisorerne, der har været igennem et hvidvasktilsyn. De 46 afgørelser fordeler sig med 26 revisorer, 8 bogholdere, 8 kontorhoteller, 3 ejendomsmæglere og 1 virksomhedsopretter.

Emnerne spænder vidt og dækker hele hvidvaskloven, dog med fokus på mangler i risikovurdering for virksomheden og mangler i politikker og procedurer samt manglende eller utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. De fire pligter (undersøgelse, notering, opbevaring og underretning) har ikke været temaerne for tilsynene indtil videre, og der er derfor kun få af afgørelserne, hvor Erhvervsstyrelsen har identificeret mangler i forhold til pligterne.

Erhvervsstyrelsen varetager tilsynet med overholdelsen af Hvidvaskloven for revisorer, bogholdere, ejendomsmæglere, kontorhoteller, spilbranchen og kunstbranchen. Finanstilsynet står for den finansielle sektor og Advokatsamfundet er ansvarlig for tilsynet med advokaternes overholdelse af Hvidvaskloven. Der vil være et stykke endnu, inden Erhvervsstyrelsen har været igennem alle virksomheder omfattet af hvidvasktilsyn, idet ca. 12.000 virksomheder er underlagt Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet.

Der er mange andre interessante observationer at gøre sig, når man dykker længere ned i disse afgørelser, så det vil jeg kigge noget mere på.

God weekend 🙂

MVH

Lotte