Politikker og Forretningsgange

Hvidvasklovens krav til virksomhedens politikker og forretningsgange

Hvidvaskloven foreskriver, at virksomhederne skal have tilstrækkelige skriftlige politikker og forretningsgange til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.  

Virksomhedens politikker og forretningsgange skal omfatte følgende områder:  

  • Risikostyring. 
  • Kundekendskabsprocedurer.  
  • Undersøgelser og dokumentation for dem.  
  • Underretninger til politiet. 
  • Opbevaring af oplysninger. 
  • Screening af medarbejdere.  
  • Intern kontrol.  

Politikker og forretningsgange skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen for virksomheden jf. ”risikovurdering”.  

Virksomhedens størrelse tages med i betragtning ved udformningen af forretningsgangene.  

Hvordan håndterer vi Hvidvaskloven i praksis?
Bliver det gjort ensartet af medarbejderne - i indhold og tid?
Hvordan får vi beskrevet og dokumenteret det?
Hvor er al Hvidvask-dokumentationen gemt?

Finanstilsynets vejledning om Hvidvaskloven indeholder en del gode input til indholdet om virksomhedens politikker og forretningsgange. Se mere i vejledningen her.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en Quick-guide til ikke-finansielle virksomheder omfattet af Hvidvaskloven. Den kan med fordel anvendes som baggrund i forbindelse med udarbejdelsen af dokumenterne. 

Bistand fra Auxia Consulting  

Auxia Consulting kan hjælpe virksomheder med implementering af reglerne i Hvidvaskloven for virksomhedens politikker og forretningsgange.  

Bistanden kan være i form af at udarbejde de relevante dokumenter for virksomheden. Dette sker i tæt samarbejde med virksomheden, således at de nye politikker og forretningsgange bliver udformet, så de passer lige præcis til din virksomhed i forhold til, hvordan I normalt arbejder. På denne måde gør vi forretningsgangene så effektive som muligt lige præcis til din virksomhed.  

Udarbejder I selv politikker og forretningsgange sparrer vi gerne med dig om indholdet, reviewer udarbejdede dokumenter eller andet, som I måtte ønske det.  

Auxia Consulting kan også stå for den årlige opdatering af forretningsgangene baseret på jeres input og observationer og forslag til forbedringer det forgangne år.  

Kontakt gerne Auxia Consulting for bistand eller sparring i forhold til indholdet af virksomhedens politikker og forretningsgange efter Hvidvaskloven.