Kundekendskabsprocedurer

Hvidvasklovens krav til kundekendskabsprocedurer

Efter Hvidvaskloven skal virksomheden ”kende sin kunde” i forhold til at vurdere risiciene for hvidvask eller terrorfinansiering forbundet lige præcis med denne kunde. Dette kaldes ”Kundekendskabsprocedurer” i Hvidvaskloven.  

Kundekendskabsprocedurerne skal gennemføres på tidspunktet for etablering af kundeforholdet, når kundens omstændigheder ændrer sig eller på passende tidspunkter i løbet af et år.  

Kundekendskabsprocedurerne efter Hvidvaskloven består af tre dele:  

Del 1: Indhente ID-oplysninger på reelle ejere. 

  • Fysiske personer.  
  • Juridiske personer: Dokumentation for CVR. 

Del 2: Kontrollere ID og andre oplysninger. Herunder (der er flere ting)

  • Formål: Hvad vil kunden købe? 
  • Tilsigtet beskaffenhed: Hvor kommer kundens penge fra?  

Del 3: Risikovurdering af kunden. 

  • Forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed.  
  • Fordelt på Kunder, produkter, leveringskanaler og geografi (lovens bilag 2 og 3).  

Disse oplysninger, beskrivelser og vurderinger foretaget på den enkelte kunde skal munde ud i, at du mener, at denne kunde i forhold til risikoen for hvidvask henholdsvis terrorfinansiering skal kategoriseres som enten:  

  • Begrænset
  • Moderat
  • Betydelig
  • Øget

Finanstilsynets vejledning om Hvidvaskloven indeholder en del fortolkningsbidrag til Hvidvasklovens bestemmelser om kundekendskabsprocedurer. 

Samtidig er Den Nationale Risikovurdering 2022 Hvidvask et relevant og væsentligt bidrag til, hvordan kundekendskabsprocedurerne skal håndteres i praksis. 

Hvem skal lave arbejdet? Alle medarbejdere? Eller samlet hos nogle?

Skal vi bruge IT-løsninger? Og hvilke?

Hvor opbevarer vi al ID og andre oplysninger om og fra vores kunder?

Hos os selv eller ekstern IT-leverandør?

Bistand fra Auxia Consulting  

Auxia Consulting kan bistå med implementering af reglerne i Hvidvaskloven for kundekendskabsprocedurerne.  

Bistanden kan være i form af at udarbejde de relevante spørgeskemaer til kunderne og til medarbejderne, at sikre en god og effektiv sammenhæng mellem forretningsgangene for kundekendskabsprocedurer og spørgeskemaer, at bistå med sparring om, hvordan eventuelle mulige IT-løsninger bedst kan effektivisere forretningsgangene for lige præcis din virksomhed.  

Dette sker i tæt samarbejde med virksomheden, således at løsningerne for håndtering af kundekendskabsprocedurerne bliver så effektive og praktisk håndterbare som muligt i forhold til, hvordan I normalt arbejder, uanset hvilken kombination af IT, manuelle løsninger, involvering af medarbejdere osv., I finder som den bedste løsning for jer.  

Udarbejder I selv politikker og forretningsgange sparrer vi gerne med dig om indholdet, reviewer udarbejdede dokumenter eller andet, som I måtte ønske det.  

Kontakt gerne Auxia Consultingfor bistand eller sparring i forhold til indholdet af kundekendskabsprocedurerne efter Hvidvaskloven.