Hvidvask: Nyt kursus om kundekendskabsprocedurer

Kursus: Kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven, Auxia Consulting via www.revikurser.dk

På www.revikurser.dk kan du se et kursus med mig om kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven.

Mange virksomheder omfattet af Hvidvaskloven oplever kundekendskabsprocedurerne som omfattende og tidskrævende i hverdagen.

Reelt er der faktisk ikke tale om særlig mange krav, som skal overholdes. Men sagen er den, at når det gælder ALLE ens kunder hvert år, så opleves det i praksis i revisionsvirksomheden, hos bogholderen, i galleriet osv., som noget, der tager tid. For lang tid.

Kan du gøre noget mod denne opfattelse af usikkerhed: Bruger jeg min tid på de rigtige ting, når det handler om kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven?

Når jeg hører disse overvejelser hos mine kunder, er min respons altid: Det hjælper faktisk at have gode og effektive forretningsgange for dine kundekendskabsprocedurer, som du og alle dine medarbejdere kender godt.

For når man ved, hvor målet er (hvor meget skal der til, for at hvidvasklovens krav om kundekendskabsprocedurer er overholdt på alle vores kunder?), så er det nemmere at finde vejen derhen (forretningsgange og anvendelse af dem i hverdagen).

På dette kursus kan du få overblikket:

  • Hvidvasklovens krav til kundekendskabsprocedurer. 
  • Relevante definitioner. 
  • Krav til indhold af politikker og forretningsgange for kundekendskabsprocedurer. 
  • Typer af identitetsoplysninger i forhold til risikovurdering (begrænset, mellem, øget). 
  • Indholdet af risikovurderingen på kundeniveau og sammenhængen til virksomhedens risikovurdering af lovens § 7. 
  • Kravene til dokumentation og opbevaring heraf. 

Med kurset fået du et grundlæggende indblik i de forskellige krav, som er til de virksomheder, som er omfattet af Hvidvaskloven. Herefter skulle du gerne være i stand til at få fastlagt procedurerne i din virksomhed, så de er effektive for jer alle. Både ledelsen og medarbejdere.

Kurset henvender sig til alle typer af virksomheder, men er ofte brugt af revisionsvirksomheder via www.revikurser.dk. Kurset er ligeså anvendeligt for virksomheder i andre brancher omfattet af Hvidvaskloven, dvs. bogholdere, ejendomsmæglere, kunstbranchen, advokater osv.

Målgruppen er virksomhedens ledelse såvel som de medarbejdere, som arbejder med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer til hverdag.

Som medlem af Revikurser kan du se kurset som en del af dit abonnement. Kurset kan også tilkøbes som enkeltkursus til 1.495 kr.

Du kan se kurset via dette link: https://www.revikurser.dk/da/kurser/kundekendskabsprocedurer-efter-hvidvaskloven-2

Rigtig god fornøjelse 😊.