Eksternt tilsyn

Ekstern kontrol – tilsynsbesøg

En virksomhed omfattet af hvidvaskloven kan blive genstand for et eksternt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Ca. 12.000 ikke-finansielle virksomheder er omfattet af Erhvervsstyrelsen tilsyn på hvidvaskområdet. For revisionsbranchen er der ca. 1.300 revisionsvirksomheder i Danmark. I 2020 blev 125 genstand for et eksternt tilsyn og 114 i 2021, dvs. henholdsvis ca. 10% og 9%.

Selv for virksomheder, fx revisionsvirksomheder, som regelmæssigt har eksterne tilsyn i forhold til kvalitetskontrol, kan et tilsynsbesøg på hvidvaskområdet være en uvant oplevelse. Auxia Consulting kan bistå virksomheder i forbindelse med et hvidvask-tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsen.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats i disse blogindlæg: 

Her kan Auxia Consulting være en objektiv sparringspartner for virksomheden i alle faser af et sådant eksternt tilsyn:

  • Forud for besøget: Gennemgå virksomhedens risikovurderinger, politikker og forretningsgange samt sparre med ledelsen om forventede fokusområder under besøget. Facilitere og afholde en generalprøve for virksomhedens ledelse og de medarbejdere, som forventes at deltage under tilsynsbesøget.

  • Under selve tilsynsbesøget: Fungere som en objektiv bisidder og sparringspartner til ledelsen og de medarbejdere, som deltager i tilsynsbesøget.

  • Ved opfølgning efter tilsynsbesøget: Udarbejde eller reviewe høringssvar og andet materiale til Erhvervsstyrelsen samt bistå med opfølgning i forhold til politikker, forretningsgange, risikovurderinger etc., alt efter hvad Erhvervsstyrelsens afgørelse om virksomhedens overholdelse af hvidvaskloven måtte sige.