Screening af medarbejdere

Screening af medarbejdere

“Screening af medarbejdere” består af to dele:

  1. Sikring af, at den ansatte ikke er dømt for et strafbart forhold, der øger risiciene for, at personen kan misbruge sin stilling.

  2. Sikring af, at den ansatte har tilstrækkelige kvalifikationer på hvidvaskområdet til at varetage sin stilling.

For det første punkt kan dette for eksempel ske ved at indhente straffeattester på medarbejderne.

I forhold til undervisning skal dette ske løbende og gerne årligt, således at medarbejderne kan udføre opgaverne efter Hvidvaskloven på en effektiv måde.

Bistand fra Auxia Consulting  

Auxia Consulting kan bistå med implementering af modeller for screening af medarbejdere.

Den tidsmæssigt væsentlige del er del 2 med at sørge for at holde medarbejdernes (og ledelsens) viden på hvidvaskområdet opdateret. Dette kan fx ske ved undervisning. Der er ingen krav til formen af undervisningen. Ønsker du i din virksomhed bistand til undervisning, er du velkommen til at kontakte Auxia Consulting, som gerne kommer ud til jeres virksomhed for at afholde kurser.

Se mere om Auxia Consultings Kursusprogram 2023.