Kursusprogram 2023

Kursusprogram 2023

Vil du gerne have overblikket over kravene til din virksomhed og dine medarbejdere i Hvidvaskloven eller om revisors uafhængighed og kvalitetssikringssystemet? Og vil du være godt forberedt til et eventuelt tilsynsbesøg på hvidvaskområdet? Til ekstern kvalitetskontrol efter Revisorloven? 

Auxia Consulting tilbyder en række forskellige kurser indenfor områderne med Hvidvaskloven og Revisorloven. På kurserne gennemgår vi reglerne for området med fokus på den praktiske anvendelse i hverdagen. Vi taler om eksempler på, hvor implementeringen af dem kan gøres. Og vi kommer også ind til resultaterne af de tilsyn eller kontrol, som allerede har været gennemført på området.  

Kurserne udbydes som generelle kurser eller som skræddersyede kurser til lige præcis din virksomhed.  

For 2023 udbyder Auxia Consulting nedenstående kurser.  

Generelle kurser 2023 – sammensæt som du vil 

   Hvidvaskloven

KURSUS 1a: VIRKSOMHEDENS RISIKOVURDERING OG POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE

Vil du have overblikket over, hvor meget der skal til for at virksomhedens Risikovurdering og Politikker og forretningsgange lever op til Hvidvasklovens krav? 

Vi gennemgår kravene til disse to helt centrale dokumenter med eksempler fra praksis og med inddragelse af erfaringer fra tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse.

KURSUS 1b: KUNDEKENDSKABSPROCEDURER

Hvad skal der kontrolleres for, at du ”kender din kunde”? Og hvordan får du kundekendskabsprocedurerne til at hænge godt sammen med din risikovurdering for virksomheden? 

Vi gennemgår kravene til kundekendskabsprocedurer med indhentning af identitetsoplysninger, kontrol af dem og risikovurdering af kunden. Vi fokuserer på den gode sammenhæng og den røde tråd til virksomhedens risikovurdering og forretningsgange, som du har defineret dem i de to dokumenter. 

Vi taler om eksempler fra praksis og erfaringer fra tilsyn fra Erhvervsstyrelsen i forhold til kundekendskabsprocedurerne. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse og medarbejdere.

KURSUS 1c: DEN NATIONALE RISIKOVURDERING AF HVIDVASK 2022

Hvilken betydning har de nationale risikovurderinger for dit arbejde med Hvidvaskloven i hverdagen? 

Vi gennemgår det væsentligste indhold i Den Nationale Risikovurdering for hvidvask og for terrorfinansiering for din virksomhed i den branche, som du tilhører. Det kommer til at handle om handelsbaseret hvidvask, skatte- og momskriminalitet, risikovurdering af foreninger og mere til. 

Målgruppe: Virksomhedens ledelse og medarbejdere. Kurset vil kunne opfylde Hvidvasklovens krav om årlig opdatering og undervisning af ledelse og medarbejdere. 

For revisorer vil kurserne om Hvidvaskloven opfylde kravet til obligatorisk efteruddannelse under “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”. 

   Revisors uafhængighed

KURSUS 2

Generelt om kravene til revisors uafhængighed i henhold til Revisorloven, Uafhængighedsbekendtgørelsen og uafhængighedsvejledningen.  

Vi gennemgår regelgrundlaget i Revisorloven og de tilhørende bekendtgørelser samt Uafhængighedsvejledningen, som blev opdateret i 2022. Derudover taler vi også om eksempler på afgørelser om uafhængighed fra Revisornævnet, hvor vi blandt andet fokuserer på problemstillingerne om “Forretningsmæssige forbindelser”. 

Vi taler om også om dokumentationskravene og hvad der egentlig bør omtales i dine kundesager. 

Målgruppe: Partnere, medarbejdere med min. 4-5 års erfaring. Kurset vil kunne opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse under “Revisions- og erklæringsområdet”. 

   Kvalitetsstyring ISQM 1

KURSUS 3

Gennemgang af kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsmanual med fokus på komponenter og kvalitetsmål.  

Med den nye ISQM 1 “Quality Management for Firms that perform audits or reviews of Financial Statements, or other Assurance or Related Services Engagements” er kravene til revisionsvirksomhedernes kvalitetssikringssystemer blevet langt mere detaljerede. 

Kvalitetssikringssystemet og virksomhedens kvalitetsmanual vil med disse nye krav blive en hel del mere omfattende i mange tilfælde. 

Vi gennemgår den nye ISQM1 og forholder os til, hvad der vil skulle skrives i revisionsvirksomhedens kvalitetsmanual. 

Det forventes, at den eksterne kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen vil vurdere revisionsvirksomhedens implementering af den nye ISQM 1 ved kontrollerne i efteråret 2023. 

Målgruppe: Revisionsvirksomhedens ledelse.  Kurset vil kunne opfylde kravet om obligatorisk efteruddannelse under “Revisions- og erklæringsområdet”.

Undervisningen er i høj grad dialogbaseret med facilitering af erfaringsudveksling indenfor kursets tema med og mellem deltagerne.  

Skræddersyede kurser

Ønsker du et skræddersyet kursus indenfor emnerne Hvidvaskloven, Revisors uafhængighed eller kvalitetsstyring til lige din virksomhed?  

Det kan for eksempel være: 

 • Hvidvaskloven: 

  Med udgangspunkt i din egen virksomheds risikovurdering og politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet til brug for kursus for medarbejderne. Dette vil opfylde Hvidvasklovens krav om at årlig uddannelse af medarbejdere, der arbejder med Hvidvaskloven i praksis.  

  Et kursus, der baserer sig på konkrete sager fra jeres hverdag vil vidensdeling og erfaringsudveksling mellem jeres medarbejdere.  

 • Revisors uafhængighed: 
  Inddragelse af konkrete dilemmaer om uafhængighed fra jeres hverdag.
 • Kvalitetsstyring ISQM 1: 
  Gennemgang af jeres egen kvalitetsmanual med fokus på relevante områder og baggrunden for reglerne for jer og jeres medarbejdere. 
 • Andre emner? 
  Kontakt mig gerne for en nærmere snak om omfang, emner osv.  

Det praktiske

Det praktiske og logistiske omkring alle kurserne kan vi aftale nærmere. På kurserne er dialog med og mellem deltagerne en vigtig ingrediens. Derfor afholdes kurserne gerne hos jer med jeres medarbejdere i lokalet., så deltagerne har mulighed for at erfaringsudveksle om deres hverdagsudfordringer med håndtering af Hvidvaskloven eller revisorlovens krav. 

Kurserne er tilrettelagt på følgende måde: 

 • Omfang: Hvert af ovennævnte kurser kan planlægges til 1, 2 eller 3 timer. 
 • Kursusadministration: Håndteres efter aftale af jer eller af Auxia Consulting.
 • Lokation: På jeres kontor, online webinar eller hvor I måtte ønske det. 
 • Antal deltagere: Max 25 personer. For enkelte kurser kan der også være krav om minimum antal deltagere. 
 • Pris: Aftales nærmere for det samlede kursus, når omfang, lokation osv. er fastlagt.