Kursusprogram 2023

Auxia Consulting: Kursusprogram 2023

Vil du gerne have overblikket over kravene til din virksomhed og dine medarbejdere i Hvidvaskloven eller om revisors uafhængighed og kvalitetssikringssystemet? Og vil du være godt forberedt til et eventuelt tilsynsbesøg på hvidvaskområdet? Til ekstern kvalitetskontrol efter Revisorloven? 

Auxia Consulting tilbyder en række forskellige kurser indenfor områderne med Hvidvaskloven og Revisorloven. På kurserne gennemgår vi reglerne for området med fokus på den praktiske anvendelse i hverdagen. Vi taler om eksempler på, hvor implementeringen af dem kan gøres. Og vi kommer også ind til resultaterne af de tilsyn eller kontrol, som allerede har været gennemført på området.  

Kurserne udbydes som generelle kurser eller som skræddersyede kurser til lige præcis din virksomhed.  

For 2023 udbyder Auxia Consulting nedenstående kurser.  

Hvidvaskloven

Kursus 1a:
Virksomhedens risikovurdering og politikker og forretningsgange. 

Kursus 1b:
Kundekendskabsprocedurer, undersøgelser og dokumentationskrav i praksis.

Kursus 1c: 
Den Nationale Risikovurdering 2022 Hvidvask.

Målgruppe:
Virksomhedens ledelse hos revisionsvirksomheder. bogholdere, kunstbranchen, ejendomsmæglere mv.

Revisors uafhængighed

Kursus 3:  
Generelt om kravene til revisors uafhængighed i henhold til Revisorloven, Uafhængighedsbekendtgørelsen og uafhængighedsvejledningen.  

Målgruppe:  
Partnere, medarbejdere med min. 4-5 års erfaring.  

Kvalitetsstyring ISQM 1

Kursus 4:  
Gennemgang af kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsmanual med fokus på komponenter og kvalitetsmål.  


Målgruppe:  
Revisionsvirksomhedens ledelse.  

Hvidvaskloven

Kursus 1a:
Virksomhedens risikovurdering og politikker og forretningsgange. 

Kursus 1b: 
Kundekendskabsprocedurer, undersøgelser og dokumentationskrav i praksis.   

Kursus 1c: 
Den Nationale Risikovurdering 2022 Hvidvask.

Målgruppe:
Virksomhedens ledelse og medarbejdere, som det er relevant, hos revisionsvirksomheder, bogholdere, kunstbranchen, mv.  

Revisors uafhængighed

Kursus 2:  
Generelt om kravene til revisors uafhængighed i henhold til Revisorloven, Uafhængighedsbekendtgørelsen og uafhængighedsvejledningen.  

Målgruppe:  
Partnere, medarbejdere med min. 4-5 års erfaring.  

Kvalitetsstyring ISQM 1

Kursus 3:  
Gennemgang af kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsmanual med fokus på komponenter og kvalitetsmål.  


Målgruppe:  
Revisionsvirksomhedens ledelse.  

Undervisningen er i høj grad dialogbaseret med facilitering af erfaringsudveksling indenfor kursets tema med og mellem deltagerne.  

Det praktiske

Det praktiske og logistiske omkring alle kurserne kan vi aftale nærmere. På kurserne er dialog med og mellem deltagerne en vigtig ingrediens. Derfor afholdes kurserne gerne hos jer med jeres medarbejdere i lokalet., så deltagerne har mulighed for at erfaringsudveksle om deres hverdagsudfordringer med håndtering af Hvidvaskloven eller revisorlovens krav. 

Kurserne er tilrettelagt på følgende måde: 

 • Omfang: Hvert af ovennævnte kurser kan planlægges til 1 eller 2 timer. For revisorer vil kurserne opfylde kravene til obligatorisk efteruddannelse. 

 • Kursusadministration: Håndteres efter aftale af jer eller af Auxia Consulting.  

 • Lokation: På jeres kontor, online webinar eller hvor I måtte ønske det.  

 • Antal deltagere: Max 25 personer. 

Skræddersyede kurser

Ønsker du et skræddersyet kursus indenfor emnerne Hvidvaskloven, Revisors uafhængighed eller kvalitetsstyring til lige din virksomhed?  

Det kan for eksempel være: 

 • Hvidvaskloven: 

  Med udgangspunkt i din egen virksomheds risikovurdering og politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet til brug for kursus for medarbejderne. Dette vil opfylde Hvidvasklovens krav om at årlig uddannelse af medarbejdere, der arbejder med Hvidvaskloven i praksis.  

  Et kursus, der baserer sig på konkrete sager fra jeres hverdag vil vidensdeling og erfaringsudveksling mellem jeres medarbejdere.  

 • Revisors uafhængighed: 
  Inddragelse af konkrete dilemmaer om uafhængighed fra jeres hverdag.  
 • Andre emner? 
  Kontakt mig gerne for en nærmere snak om omfang, emner osv.