Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder

Få styr på jeres kvalitetsstyring

Der er omfattende krav til kvalitetsstyring i en revisionsvirksomhed.

Kravene til kvalitetsstyringssystemet har været gældende i mange år, både på EU niveau i revisordirektivet, i Revisorloven i Danmark og internationalt, først i ISQC 1 Kvalitetsstyring og ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber.

De internationale standarder for kvalitetsstyring er nu blevet opdateret og erstattet af de nye:

  • ISQM 1 Quality Management for firms that perform audits or reviews of Financial statements, or other assurance related services engagements”.
  • ISQM 2 Engagement Quality Reviews.

ISQM 1 og 2 er trådt i kraft 15. december 2022.

De nye kvalitetssikringsstandarder har i endnu højere grad fokus på risici, dvs. identifikation af dem, vurdering og reaktioner. Helt overordnet pålægger standarden revisionsvirksomhedens ledelse en endnu større rolle end hidtil.

Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder

Det faglige - strukturen i jeres kvalitetssikringssystem

ISQM 1 er struktureret således, at den adresserer specifikke områder, som en revisionsvirksomheds ledelse forholder sig til i praksis. Disse områder kaldes ”komponenter”:

Komponent 1

Overordnet ledelse og
ledelsesansvar

Komponent 2

Virksomhedens risikovurderingsproces

Komponent 3

Relevante etiske krav

Komponent 4

Accept og forståelse

Komponent 5

Opgavens udførelse

Komponent 6

Ressourcer:  Teknologiske, intellektuelle og menneskelige

Komponent 7

Information og kommunikation

Komponent 8

Overvågning og afhjælpning 

For punkterne 1-6 her ovenfor vil revisionsvirksomheden skulle fastsætte kvalitetsmål. For hver af områderne vil dette skulle adressere:

Step 1: Kvalitetsmål.

Step 2: Risikovurdering.

Step 3: Reaktioner – politikker, procedurer og kontroller.

En revisionsvirksomheds kvalitetsmanual må forventes at skulle være mere omfattende og mere detaljeret efter ISQM 1, end den tilsvarende efter den gamle ISQC 1.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med revisorernes kvalitet. Det forventes, at Erhvervsstyrelsen ved kvalitetskontrollen i 2023 for første gang vil teste, om revisionsvirksomheden har implementeret den nye ISQM 1 og 2 på tilfredsstillende måde.

Skal vi tage en snak?

Ring gerne til mig på 51 93 61 01 eller send en mail lotte@auxia.dk. Så kan vi aftale et møde.