Hvidvasklovens pligter

Hvidvasklovens krav

Hvidvaskloven indeholder specifikke krav til virksomhederne i forhold til:  

  • Undersøgelsesager: Håndtering af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering for kundesager. 
    
  • Noteringspligt: Krav om dokumentation af, hvordan undersøgelsessagerne er håndteret.  
  • Underretning til politiet: Har du mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering hos en af dine kunder, skal der ske underretning til politiet, dvs. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Underretningen skal foretages via Anklagemyndighedens hjemmeside.

  • Opbevaring af oplysninger: Alle oplysninger, der dokumenterer overholdelse af Hvidvasklovens krav skal opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør.  

Bistand fra Auxia Consulting  

Auxia Consulting kan bistå med sparring om håndtering af sådanne forhold i praksis og bringe awareness til ledelse og medarbejdere i forhold til indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.  

Bistanden kan være i form af udarbejdelse af relevante skabeloner og sparring omkring mulige IT-løsninger håndtering af særligt kravet til opbevaring af oplysninger. Alt i tæt samarbejde med virksomheden, således at I finder som den bedste løsning for jer.  

Kontakt gerne Auxia Consulting for bistand eller sparring i forhold til håndtering af disse pligter efter Hvidvaskloven.