Hvidvaskloven har mange krav – Få et overblik her! 

Hvidvaskloven er en lov, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af de længste love. Lov om finansiel virksomhed har næsten 400 og Selskabsloven ligeså. Årsregnskabsloven under 200. Så det er egentlig “bare” at gå i gang med det hele, paragraf for paragraf, og få dannet sig det overblik, der gør, at implementeringen af lovens krav kan gøres så effektivt og tidsbesparende som muligt. 

Hvidvaskloven er mere omfattende (selvom den ikke er den længste lov)

Så det burde alt andet lige være en overskuelig opgave at få et overblik over lovens krav, og hvordan de kan implementeres på nemmest mulig måde. Hvidvaskloven er endda skrevet ret kronologisk. Tager man paragraf for paragraf og kigge nærmere på den, noterer man sig dog hurtigt, at det godt kan blive temmelig omfattende. Der er også vejledninger fra forskellige styrelser, nogen af dem brancheopdelt, flere risikovurderinger nationalt og på EU-niveau og praksis for tilsyn fra flere forskellige tilsynsmyndigheder.  

Når man dykker ned i Hvidvasklovens paragraffer en for en, bliver det tydeligt, at dokumentationsniveauet for overholdelsen af denne lov er ret højt. Og højere, end hvad vi normalt er vant til, dem af os der normalt arbejder med mange krav til dokumentation (fx revisionsbranchen. Her kalder vi det normalt ”revisionsbevis”). 

Hvilke procedurer og fremgangsmåder er gode at bruge, når din virksomhed skal overholde og forebygge hvidvaskloven?

Det hele handler om at finde ud af følgende:
Hvor stor er risikoen for, at DIN virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering?

 Auxia Consulting anbefaler følgende rækkefølge:  

  • Udarbejd risikovurdering for virksomheden (det er den iboende risiko her).
  • Udform politikker og forretningsgange til at imødegå disse risici. 
  • Gennemfør kundekendskabsprocedurerne (det er både det med kopi af ID (pas, kørekort, sundhedskort, eller hvad du nu vælger for DIN virksomhed) – og vurderingen af risikoen for, at lige denne kunde ville kunne misbruge din virksomhed til hvidvask eller finansiering af terrorisme).  

Når disse indledende øvelser er overstået, og du er i gang med kundesagerne, så er det at være opmærksom, undersøge, notere, underrette og opbevare dokumentationen på de sager, der måtte være. Og få skrevet ned, at man har gjort netop det. Sag for sag.  

Og derudover skal man sørge for, at ens medarbejdere er klædt på til opgaven, undervise dem løbende. Og gennemføre evalueringer heraf, dvs. kontrollere internt, at kravene er overholdt.  

En effektiv hvidvaskproces og overblik på virksomheds- og kundeniveau samt Compliance

Det har jeg forsøgt mig med at visualisere her ovenfor. Det giver for mig selv et overblik. Og en køreplan for at gå i gang med at hjælpe med (opdatering af) implementeringen af Hvidvasklovens krav hos virksomhederne. Så hermed en hjælp til dig også, hvis altså ikke du allerede har styr på overholdelsen af hvidvasklovens krav og har fået det hele implementeret til brug for dine medarbejdere og dine kundesager?