Hvidvask: Kontantforbuddet sat ned til 15.000 kr.

Nedsættelse af kontantforbuddet er vedtaget.

Folketinget har i sidste uge vedtaget, at kontantforbuddet sættes ned fra 20.000 kr. til 15.000 kr.

Det er sket ved en ændring af Hvidvaskloven, mere specifikt af lovens § 5. Lovforslaget indeholdte kun denne ene ændring, dvs. ændring af beløbet i § 5, hvor “20.000 kr.” blev ændret til “15.000 kr.”.

Erhvervsdrivende har nu forbud mod at modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller mere. Det er betalinger på én gang eller dem, der er eller synes at være indbyrdes forbundne. For at være helt præcis, så betyder det, at betalinger med kontanter ved et køb maksimalt må være på 14.999,50 kr.

Den nye beløbsgrænse træder i kraft allerede i denne uge, nemlig på fredag den 1. marts 2024.

Vedtagelsen

Selve lovbehandlingen medførte ingen ændringer af det oprindelige lovforslag. Vedtagelsen af lovforslaget var ikke enstemmig blandt Folketingets partier. Der var 78, der stemte for (Socialdemokratiet, Venstre, SF, Moderaterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og løsgængere). 29 stemte imod (Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti og en af løsgængerne.

Af ordførertaler ved fremsættelsen og af udvalgsbetænkninger ses det, at modstanden mod nedsættelsen hovedsageligt handler om modstand mod det kontantløse samfund. Flere partier ser, at ændringen – nedsættelsen – af beløbsgrænsen for kontantforbuddet er et skridt i den retning.

Konsekvenser af nedsættelsen af kontantforbuddet

Det er som sagt alene selve beløbsgrænsen, der ændres. Det betyder også, at alle andre betingelser er uændrede.

Er man en erhvervsdrivende virksomhed – og det er alle virksomheder – og ikke omfattet af Hvidvaskloven i øvrigt, så må man ikke modtage kontantbetalinger for et samlet køb på 15.000 kr. eller derover.

Det betyder også, at en faktura på fx 25.000 kr. ikke må deles op i delbetalinger, hvor hver betaling er under beløbsgrænsen på de fx 9.000 kr. og 14.000 kr. Det kunne for eksempel være ved køb af en rejse, hvor betalingen deles op i henholdsvis depositum og restbeløb. Betales begge rater i kontanter i eksemplet her, vil det være i strid med kontantforbuddet og omgåelse af reglen.

Betaling af løbende ydelser, som for eksempel husleje, er undtaget fra kontantforbuddet. Det er således tilladt at betale husleje med kontanter, selvom betalingen henviser til den samme kontrakt og dermed hver månedlig betaling kunne synes at være “indbyrdes forbundne”.

Baggrunden

Formålet er at sætte endnu mere ind på bekæmpelse af hvidvask generelt. Hvidvasksekretariatet vurderer således, at kriminelle aktørers brug af kontanter er blandt de største sårbarheder i forhold til hvidvask i Danmark. Dette fremgår både af Den Nationale Risikovurdering af hvidvask og af Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering 2024.

Lovforslaget om nedsættelse af kontantforbuddet hører sammen med afskaffelse af 1.000 kr. sedlen, som Nationalbanken meldte ud i november 2023. 1.000 kr. sedlen udfases pr. 31. maj 2025. Af lovforslaget fremgår det, at alle erhvervsdrivende, der modtager kontanter, af den årsag i en periode vil være ekstraordinært eksponerede for en forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge. Dette er allerede set i en række butikker siden udmeldingen i november.

Også under udvalgsbehandlingen af lovforslaget i Erhvervsudvalget fremhævede Erhvervsministeren, at selvom omfanget af brugen af kontanter generelt er faldende i det danske samfund, er risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme ved kontantbetalinger fortsat høj, uanset hvilken værdi de pågældende pengesedler måtte have.

Ministeren anførte også, at kontantforbuddet begrænser, hvor store summer af kontanter den enkelte kan anvende ved køb i detailhandlen. Derved bliver det vanskeligere for de kriminelle at omsætte deres udbytte fra kriminalitet, hvad enten det drejer sig om stjålne eller sorte penge eller kontanter, der på anden måde hidrører fra kriminalitet, til varer med høj og blivende værdi, som eksempelvis smykker, ure eller kunst

På denne baggrund er det fra politisk side vurderet nødvendigt at styrke værnet mod hvidvask i detailhandlen og hos andre erhvervsdrivende, der tager imod kontantbetalinger.


Den vedtagne ændringslov ved 3. behandlingen, det oprindeligt fremsatte lovforslag med de tilhørende lovbemærkninger og udvalgsbehandlingen kan ses her på Folketingets hjemmeside:

L 94 – 2023-24 (oversigt): Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Nedsættelse af kontantforbudsgrænsen). / Folketinget (ft.dk)

Vil du læse mere om Hvidvaskloven? Så kan du se mere her:

Rådgivning og assistance om Hvidvaskloven (auxia.dk)

Du kan også følge med via mit nyhedsbrev. Tilmelding her nedenfor.