Hvidvask: 1.000 kr. sedler har “betydelig risiko”

Alle 1.000 kr. sedler bliver ugyldige fra 31. maj 2025. I den forbindelse har Hvidvasksekretariatet udarbejdet en kort “Risikovurdering” med særligt fokus på 1.000 kr. sedler, der over det næste halvandet år vil skulle sættes i banken.

Eller det troede vi, at de skulle. Siden Nationalbanken offentliggjorde beslutningen om udfasning af 1.000 kr. sedler i november 2023, har det allerede nu vist sig, at detailhandlen i vid udstrækning bliver anvendt som “bank” ved køb af varer og ydelser. Der er også meldinger om, at butikkerne bliver brugt som vekselkontor, når kunder køber småting mod betaling af 1.000 kr. sedler, hvor byttepengene bliver til veksling til kontanter fra store sedler til mindre sedler.

Hvidvasksekretariatets notat om “Risikovurdering vedr. Nationalbankens indkaldelse af ældre pengeseddelserier og 1.000-kronesedlen”

I det nye notat fremhæver Hvidvasksekretariatet, at risikoen for hvidvask i forbindelse med indkaldelse af 1.000 kr. sedler er betydelig.

Vurderingen bygger blandt andet på, at:

  • At 1.000-kronesedlen anvendes af kriminelle aktører i en række kriminelle aktiviteter fx salg af narkotika og doping, aflønning af sort arbejde.
  • På baggrund af Nationalbankens analyser og efterretninger om efterspørgsel og brug af store sedler i de kriminelle miljøer, vurderer Hvidvasksekretariatet, at 8-11 milliarder kroner ud af de 23 mia. kr. af 1.000-kronesedler, der skal indkaldes, kan være en del af den kriminelle økonomi og dermed udgør en risiko for hvidvask.
  • Kriminelle aktører vil forsøge at bruge deres 1.000-kronesedler i detailhandlen – særligt på højværdivarer og andre varer, der er let omsættelige.
  • Kriminelle aktører vil forsøge at veksle eller indsætte pengene gennem landets banker, vekselkontorer og andre virksomhedstyper, som er omfattet af hvidvaskloven og dermed ikke er omfattet af kontantforbudsgrænsen, herunder gennem anvendelse af muldyr.

Sammenhæng til Den Nationale Risikovurdering 2022 af hvidvask

Notatet her om “Risikovurdering” af 1.000 kr. sedler kan læses som et tillæg til den Nationale Risikovurdering 2022 af hvidvask, hvor afsnit 5.6 om “Kontanthævninger og -indsættelser” omhandler samme emne. Dette afsnit handler mest om bankernes håndtering af kontanter, mens detailhandlens ikke er adresseret i detaljer.

Her er risikoen for hvidvask ved håndtering af kontanter også vurderet til “betydelig“. I den forbindelse fremhæves det, at:

“Kontanter er attraktive, fordi de er vanskelige at spore og kan bruges til såvel almindeligt forbrug og til andre kriminelle aktiviteter fx køb af narkotika. Danskere bruger færre kontanter, og dette medfører, at det bliver fortsat vanskeligere for de kriminelle aktører at håndtere store mængder kontanter uden at vække mistanke.”

Skal revisorer og bogholdere gøre noget særligt her?

Har I kunder i detalhandlen? Eller er I en del af detailhandlen, fx et galleri?

Nu er alle kunder ikke kriminelle. Men estimatet er som nævnt ovenfor, at 35-50% af de 1.000 kr. sedler, som skal indleveres, stammer fra økonomisk kriminalitet.

I bankerne stiller de spørgsmål til “tilsigtet beskaffenhed”, dvs. hvor kommer pengene fra. Det kan der være nogen, der gerne vil undgå at skulle svare på, og derfor søger andre veje, dvs. til detailhandlen for at komme af med 1.000 kr. sedlerne.

Er man revisor eller bogholder, kunne dette lede til en ekstra opmærksomhed på kunder, som modtager kontanter, dvs. de kontantbaserede virksomheder. Her er der tydeligvis en del, der gerne vil købe varer og ydelser med 1.000 kr. sedler det næste stykke tid. Så måske det kunne være en ide at kigge på, hvor stor en andel af kundens omsætning, der er kontantbaseret og det med 1.000 kr. sedler?


Du kan læse hele Hvidvasksekretariatets notat om Risikovurdering vedrørende Nationalbankens indkaldelse af 1.000 kr. sedler her:

Notat (anklagemyndigheden.dk)

Vil du læse mere om Hvidvaskloven og kravene til jeres virksomhed? Så se mere her:

Rådgivning og assistance om Hvidvaskloven (auxia.dk)

Og vil du følge med i verdens gang på hvidvaskområdet? Så kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev her nedenfor.