HAR DU HØRT OM MiCA? (Hint: Det handler om krypto – og lidt om hvidvask)

“MiCA” dækker over den nye EU forordning om Markets in Crypto Assets. Det vil sige markedet for handel med krypto-aktiver.

Den mest kendte er selvfølgelig Bitcoin, men også kryptovalutaer som Ethereum eller Binance har du måske hørt om allerede.

Indtil nu har der ikke været EU-regler for handlen med dem i større omfang. Via Blockchain-teknologien er handlen med fx Bitcoin sket på et ureguleret marked. Med risiko for markedsmisbrug og økonomisk kriminalitet til følge.

Det har EU nu gjort op med. Krypto-aktiver skal nu handles på et reguleret marked ligesom de “almindelige” valutaer, også kaldet fiat-valutaer. På EU niveau reguleret i MIFID og MIFIR.

Den nye MiCA-forordning blev offentliggjort i European Official Journal den 2. juni 2023.

Indholdet af MiCA-forordningen for krypto

Markedet for kryptoaktiver vil fremover være omfattet af følgende krav:

 • Ensartet framework for handel med kryptoaktiver i hele EU.
  • Regler om “optaget til handel”: Krav til gennemsigtighed og oplysning i forbindelse med udstedelse, udbud til offentligheden og optagelse til handel af krypto-aktiver på en handelsplatform for krypto-aktiver. De handelsplatforme, der allerede er i dag, vil få ensartede, og ret stringente regler
  • Krav til tilladelse til og tilsyn med udbydere af kryptoaktivtjenester, udstedere af aktivbaserede tokens og af e-pengetokens samt drift, organisation og ledelse af dem.
  • Handler udenom de godkendte krypto-markeder vil være ulovlige.
 • Tracking af transaktioner:
  • Handlen med kryptoaktiver vil blive tracket på samme måde som almindelige pengeoverførsler. Det er de hostede wallets, der trackes.
  • Unhostede wallets trackes, hvis der er tale om en transaktion med en hosted wallet på over 1.000 euro.
 • Forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af misbrug:
  • Udvidet forbrugerbeskyttelse i forhold til i dag ved handel med krypto-aktiver. Hensigten er at forebygge markedsmisbrug og hvidvask.
  • European Securities and Markets Authority (ESMA – min gamle arbejdsplads i Paris) vil have et offentligt register med non-compliance Virtual Asset Service Providers (VASPs), der agerer i EU uden godkendelse.

Sammenhængen til forebyggelse af hvidvask er tydelig og er et af de overordnede hensyn med den nye MiCA-forordning. Det handler i store træk om at have bedre styr på dette nye marked inden for den finansielle verden. Indtil nu har krypto og virtuelle valutaer været et ureguleret marked – det er hele ideen med dem. At være udenfor reguleringen, ikke “bundet” af traditionelle regler.

Desuden har krypto-aktiver været en måde, hvor den meget hastige nye teknologi om blockchain kunne anvendes. Blockchain har efterhånden mange andre anvendelsesmuligheder også, fx indenfor logistik og sundhed. Men handel med kryptovaluta – uden om de regulerede markeder – var der vi først begyndte at høre mere om blockchain for 5-6-7 år siden.

Nu er markedet for krypto-aktiver nået et omfang og størrelse, at det er nødvendigt med mere regulering. Allermest af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Og forebyggelsen af økonomisk kriminalitet. Den nye MiCA-forordning gør, at krypto-markedet ikke længere er “Det vilde vesten”, som Finanstilsynet advarede om tilbage i september 2021.

Implementeringen af MiCA-forordningen

Selvom den som forordning allerede er gældende i alle medlemslande, og dermed også i Danmark, er der en implementeringsfase med en række forskellige steps.

Det er ESMA, der står for de detaljerede regler til brug for implementeringen, kaldet Level 2 og 3 (level 1 er forordningen). Pt. ser tidsplanen for ESMAs arbejde således ud:

ESMAs arbejde vil bestå i at udarbejde en række forskellige guidelines og vejledninger baseret på forordningens indhold til de forskellige aktører. Disse dokumenter vil, som det fremgår af tidslinien, blive sendt i høring i forskellige omgange.

Ved udgangen af 2024 vil ESMA guidelines osv. være på plads (forventeligt), hvorefter den nationale implementering følger.

Sammenhæng til nuværende regler

Krypto-aktiver er allerede reguleret andre steder i EU-retten. Fx er udstedere af kryptoaktiver omfattet af Hvidvaskdirektivet (5. hvidvaskdirektiv) og af Hvidvaskloven. Det gælder derfor allerede, at sådanne udstedere skal udarbejde risikovurdering, politikker og forretningsgange og gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle sine kunder.

Det ændrer MiCA-forordningen ikke på. Det, MiCA-forordningen ændrer på er måden, hvorpå krypto-aktiver handles.

Og hvad betyder den nye forordning for dig?

Har du kunder, der har investeret i Bitcoin, Ethereum eller en af de andre? Kunder, der gerne tager mod betaling i Bitcoin? Det sker ikke særlig meget endnu, men det er stigende.

Ja. så bliver det nødvendigt at interessere sig for, om de pågældende Bitcoin er i en hosted eller unhosted (self-hosted) wallet. Og dermed om de har overholdt reglerne for handel med krypto-aktiver., dvs. på et reguleret marked.

Der går som sagt noget tid, inden de nye krypto-markeder er på plads, herunder i Danmark. Så det er ikke lige i dag. Men det vil klart være et opmærksomhedspunkt, der får større og større betydning, jo flere, der handler med krypto-aktiver, Bitcoin eller en af de andre.

Og ikke et ord herfra, om hvorvidt handel med kryptoaktiver er en god eller dårlig ide. Ord som “volalitet” og “omdømme” lyser op på min lystavle. Det vil være helt op til den enkelte, om og hvad man synes om kryptoaktiver. Fakta er, at de er kommet for at blive – og blive udviklet endnu mere. Markederne for krypto-aktiver bliver flere og udbredelsen af dem – sandsynligvis i et vist omfang til erstatning for vores gamle “fiat” danske kroner-valuta – er sat i gang.


Du kan se MiCA-forordningen her:

MICA-forordningen, forordning 2023/1114 af 31. maj 2023

Vil du læse mere om MiCA? Så har ESMA samlet mere info her:

ESMA: Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)


Vil du modtage mit nyhedsbrev og følge med i livets gang på hvidvask-området? Tilmeld dig via min hjemmeside:

Forside – Auxia

Vil du med på kursus om Hvidvaskloven? Jeg holder kurser for henholdsvis revisorer og bogholdere og gallerier i september 2023 i Middelfart og København (vi kommer nok ikke til at tale om krypto der, men rigtig meget om alle de andre krav i Hvidvaskloven). Tilmeld dig via min hjemmeside:

Aktuelle kurser – Auxia