Forretningsudvikling 2024: Er en en strategi god at have?

2024 er lige startet. Har du også som jeg brugt lidt tid i juleferien på at tænke igennem, hvad året skal bringe for din virksomhed? Og om det er nødvendigt med en strategi for året?

Som ejer af en virksomhed er man direktøren for det hele. Der er kun én (eller flere i enighed, driver man en partnerdrevet virksomhed), der bestemmer, hvad der skal igangsættes af projekter og som har overblikket over ressourcerne, økonomiske, menneskelige, IT osv.

Vi er i en verden, som konstant udvikler sig. Nærmest endnu mere og endnu hurtigere end nogensinde. Særligt den teknologiske udvikling tager virkelig fart og går så ekstremt hurtigt, at virksomhederne og os som ejere og ledelse har svært ved at holde os opdateret om alle de nye teknologier og de muligheder, som de giver os for vores virksomheder.

I en sædvanlig SWOT-analyse står mulighederne lige ved siden af truslerne. Med den hastige udvikling er der et konstant pres for at tilpasse sig nye udfordringer og muligheder. I dette virvar af forandringer får overvejelserne om strategi og planlægning endnu mere betydning end nogensinde før.

Så hvordan bør vi som ejerledere tilgå den strategiske planlægning i 2024? Går det reelt så hurtigt, at enhver strategi er forældet, inden sidste punktum er sat? Skal strategien bare være “agil”, dvs. den ændres hele tiden, så man reelt ikke har en? Men konstant skifter retning som hunden på agilitybanen? Eller er den bare intuitiv? Dvs. hvad mavefornemmelsen siger, der skal ske, det er det vi gør?

Måske det er bedre at undlade at kalde det “strategi”? Måske det fungerer bedre at italesætte det som årets retning, mål, planer, årshjul? Der sker alligevel så meget på 12 måneder, at længere tidshorisont er svær at arbejde med?

Under alle omstændigheder er det nok meget smart at have nogle ideer om, i hvilken retning, virksomheden gerne skulle hen. Kender man retningen og har en ide om mål(ene), vil det være nemmere at finde vejen dertil.

Selvom man har et godt fundament og tænker, at det går fint her, kunder i butikken og styr på produkter og ydelser, ja, så går verden omkring os videre – og det i rigtigt hurtigt tempo.

Auxia Consulting – strategi eller ej?

For min egen butik har jeg mere formuleret det som “retning”. Hvor vil jeg gerne have min virksomhed hen det næste stykke tid? Den fungerer som en rettesnor for de aktiviteter osv., jeg sætter i gang løbende.

Så her et par stikord til, hvordan jeg har grebet “retningen” for Auxia Consulting an for 2024. For ja, jeg synes det er en god ide at tænke retningen-strategien igennem – og gerne skrive et par stikord ned – som en vejviser til fremtiden.

En velformuleret retning som strategi hjælper med at navigere gennem intuitive tvivl og træffe informerede beslutninger. Den skal være fleksibel nok til at tilpasse sig skiftende omstændigheder og udefrakommende muligheder og trusler.

Konkret har jeg fx for 2024 sat retningen, som også illustreret i figuren her:

Aktiviteterne for Auxia Consulting vil indeholde følgende i 2024:

  • Projekter med Hvidvaskloven vil fortsat være det væsentligste forretningsområde. Hertil enkelte projekter med uafhængighed.
  • Forretningsudvikling som et selvstændigt arbejdsområde, som ikke kun handler om implementering af Hvidvaskloven, men også i andre sammenhænge.
  • Bestyrelsesarbejde kommer mere med.

Ved siden af dette er der Auxia Consultings “Pro bono”-afdeling med CBS censor-opgaver, mentor hos DJØF for udenlandsk karriere og selvstændige samt deltagelse i forskellige erhvervsnetværk.

Alt sammen noget, der giver god mening for mig :-). Ja, det kan godt synes lidt et kludetæppe af opgaver. Jeg kan bedre lide det nye ord for det: Porteføljekarriere. Dvs. at lave det, man synes er mest sjovt :-).

Omfang og dybde

En strategi behøver ikke være et omfattende dokument fyldt med fagtekniske detaljer, markedsanalyser osv.

En strategi – retningen – bør være klar, fokuseret og let at kommunikere. Nærmest muligt at kunne pitche på 1 minut, måske 2. Det vigtigste er at sikre, at den beskriver virksomhedens formål, mål og de overordnede indsatser, der skal til for at nå disse mål.

En strategi bør også være dynamisk, med plads til justeringer og nye indsigter.

For min egen virksomhed er der naturligvis for hvert af områderne nogle uddybende punkter om, hvad hvert af dem mere konkret vil komme til at indeholde. Kort, bare en enkelt slide for hver af dem, ikke en lang rapport. Stadig nok til, at fokus og temaer for året er tydelige for hvert af områderne. Og de bygger videre på resultaterne fra 2023.

Samtidig illustrerer figuren omfanget af de forskellige dele af forretningen: Hvidvaskprojekter fylder mest, dernæst forretningsudvikling og til sidst godt 10% tilbage til bestyrelsesarbejde. Pro-bono-arbejdet udgør den mindste del.

Tidshorisont

Tidshorisonten vil afhænge af virksomhedens karakter, markedet og opgaverne. Kortsigtede planer kan strække sig fra måneder til kvartaler. De mere langsigtede – måske et år, to eller endda tre vil kunne tydeliggøre retningen og skabe sammenhæng mellem kortsigtede handlinger og langsigtede mål. Det vil være overordentligt svært at lave en egentlig strategi for 5 eller 10 år som før i tiden. Her går verden nu for hurtigt til, at det kan formuleres, her kan “retningen” være tilstrækkelig.

Personligt er jeg ikke fan af long term planning. Mine planer for 2024 deles derfor op i halvår og dernæst kvartaler. Så 1. halvår og 2. halvår. Planerne nævnt ovenfor dækker 1. kvartal hhv. 2. kvartal, da en længere tidshorisont for mig er vanskelig at arbejde med.

Jeg opererer ikke med “årshjul”. Det er en plan med fokusområder og særlige udviklingsprojekter og ikke med almindelige driftsopgaver for at drive virksomhed.

Fleksibilitet

I en tid præget af hastige ændringer er fleksibilitet helt centralt. Virksomheder bør være åbne for at tilpasse deres strategi løbende i takt med ændringer i markedet, teknologiske fremskridt og konkurrencesituation.

Strategien eller planen skal derfor være et aktivt værktøj til brug for kontinuerlig forretningsudvikling løbende, også henover året i de forskellige kvartaler.

Et værktøj, som fylder meget allerede, er ChatGPT. Eller det nye Microsoft CoPilot. Det nye internet. For min egen forretning er det 100% sikkert, at ChatGPT vil blive en endnu mere integreret del af hverdagen det kommende år. Fx har ChatGPT hjulpet med stikord til denne artikel.

Med denne form for hastig udvikling vil fleksibiliteten i planerne for 2024 være nødvendig: Hvem ved, hvad der måtte være af spændende nye ting, som vi skal kigge nærmere på i 2024? Det vil den fleksible plan tage højde for.

Opsummerende

I essensen handler strategi og forretningsudvikling i 2024 om at finde den rette balance mellem faste planer og fleksibilitet. Der er selvfølgelig ingen “one-size-fits-all” løsning. Den rigtige tilgang til retning-strategi-planer-årshjul-andet afhænger af virksomheden, dens ejere og deres særlige situation. En veldefineret strategi er afgørende for et succesfuldt år, men den skal være dynamisk nok til at tilpasse sig en verden i konstant forandring. Og den skal håndtere en kontinuerlig forretningsudvikling henover året.

Ingen garanti for, at året for Auxia Consulting bliver som figuren viser, og fordelingen ender som illustreret. Der er taget højde for fleksibilitet. Med retningen sat for Auxia Consulting er jeg klar til 2024!

Jeg håber, at dette har givet dig lidt inspiration til også at komme godt i gang med opgaverne i 2024! God fornøjelse med jeres kontinuerlige forretningsudvikling: Det bliver et spændende og fantastisk år!

—————–

Vil du læse mere om Auxia Consultings aktiviteter og hvordan vi kan bistå jer med forretningsudvikling? Se mere her:

Auxia Consulting ved Lotte Andersen