Overholdelse af Revisorloven

Revisors uafhængighed, kvalitetsstyring, undersøgelsessager revisorer og kunder, Revisornævnet

Auxia Consulting kan hjælpe revisionsvirksomheder med fortolkning af reglerne for revisors uafhængighed. Det kan være i form at udarbejdelse af procedurer for revisionsvirksomheden for uafhængighed, dialog med partnere og medarbejdere, udarbejdelse af eksempler, undervisning af ledelsen og medarbejdere. 

Auxia Consulting kan bistå revisionsvirksomheder i forhold til kvalitetssikring og revisionskvalitet ved bistand og sparring til udvikling af procedurer og politikker og andre relevante tilknyttede emner. 

Auxia Consulting kan også bistå revisorer i det tilfælde, at revisor skulle blive involveret i en undersøgelsessag fra Erhvervsstyrelsen. Sådanne undersøgelsessager kan være med anmodning om uddybende oplysninger i forhold til en revisorerklæring på et regnskab, eller i forhold til revisors pligter efter Revisorloven. Emnerne kan være mange, alt efter hvilke temaer, Erhvervsstyrelsen vælger at undersøge:

  • Temabaseret kvalitetskontrol om fx revisors arbejde med selskabsretlige erklæringer, forvaltningsrevision eller revision af regnskabsmæssige skøn.
  • Revisors uafhængighed
  • Procedurer og politikker for etablering og vedligeholdelse af kvalitetssikringssystemer og procedurer for kvalitetskontrol.

Der kan også være tale om enkeltstående undersøgelsessager af revisor og vedkommendes arbejde. 

Bliver revisor indbragt for Revisornævnet, kan Auxia Consulting bistå med sparring i forhold til strategi for sagens forløb, udarbejdelse eller review af svarskrift, replik, duplik til Revisornævnet, afhængigt af den konkrete sag. 

Kontakt gerne Auxia Consulting for bistand eller sparring, skulle du som revisor blive involveret i en sådan sag.