Hvidvasklovens mange krav

Med sine 81 paragraffer er Hvidvaskloven ikke en af de længste love. Lov om finansiel virksomhed har næsten 400 og Selskabsloven ligeså. Årsregnskabsloven under 200.

Så det burde alt andet lige være en overskuelig opgave at få et overblik over lovens krav, og hvordan de kan implementeres på nemmest mulig måde.

Hvidvaskloven er endda skrevet ret kronologisk. Så det er sådan bare at tage paragraf for paragraf og kigge nærmere på dem. Gør man det, noterer man sig dog hurtigt, at det godt kan blive temmelig omfattende. Der er også vejledninger fra forskellige styrelser, nogen af dem brancheopdelt, flere risikovurderinger nationalt og på EU-niveau og praksis for tilsyn fra flere forskellige tilsynsmyndigheder.

Når man dykker ned i Hvidvasklovens paragraffer en for en, bliver det tydeligt, at dokumentationsniveauet for overholdelsen af denne lov er ret højt. Og højere, end hvad vi normalt er vant til, os der normalt arbejder med mange krav til dokumentation (også kaldet revisionsbevis i den branche).

Blogindlægget her er egentlig ikke et, hvor der er en nyhed at fortælle. Det er mere en observation. For det er stadig “bare”, at gå i gang med det hele paragraf for paragraf, og så få dannet sig det overblik, der gør, at implementeringen af lovens krav kan gøres så effektivt og tidsbesparende som muligt.

Rækkefølgen

Så i rækkefølge: Udarbejd risikovurdering for virksomheden (det er den iboende risiko her). Udform politikker og procedurer til at imødegå disse risici. Gennemfør kundekendskabsprocedurerne (det er både det med ID-kopi af et pas- og vurderingen af risikoen for, at lige denne kunde ville kunne misbruge din virksomhed til hvidvask eller finansiering af terrorisme).

Når disse indledende øvelser er overstået, og du er i gang med kundesagerne, så er det at være opmærksom, undersøge, notere, underrette og opbevare på de sager, der måtte være. Og få skrevet ned, at man har gjort netop det. Sag for sag.

Og derudover skal man sørge for, at ens medarbejdere er klædt på til opgaven, undervise dem løbende. Og gennemføre evalueringer heraf, dvs. kontrollere internt, at kravene er overholdt.

Man må starte et sted

Det var sådan set det. Overblik, effektiv proces. Virksomhedsniveau. Kundeniveau. Compliance.

Det har jeg forsøgt mig med at visualisere her ovenfor. Det giver i hvert fald mig selv et overblik. Og en køreplan for at gå i gang med at hjælpe med (opdatering af) implementeringen af Hvidvasklovens krav hos virksomhederne.

Så hermed en hjælp til dig også, hvis altså ikke du allerede har styr på overholdelsen af hvidvasklovens krav og har fået det hele implementeret til brug for dine medarbejdere og dine kundesager?