COVID 19 Kompensationsordninger

Rådgivning om komplekse sager om COVID19-kompensationsordninger for revisorer og andre virksomheder.

De mange sager om ansøgning om kompensation under COVID19-pandemien fra marts 2020 og frem er, og som tiden går, bliver mere og mere komplekse. En række af disse sager passer ikke helt ind i de regler, som nu gælder for kompensationsordningerne. Det kan være vanskeligt at navigere rundt i det efterhånden meget omfattende lovkompleks, som disse kompensationssager er omfattet af.

I de tilfælde, hvor en sag om kompensation er blevet så kompleks, at virksomheden har brug for bistand af mere juridisk karakter til fortolkning eller bare en snak om, hvorvidt der kunne være mulige løsninger, som virksomheden eller dens rådgivere ikke har set endnu, kan Auxia Consulting bistå med sparring om, hvorvidt der kunne være andre muligheder for løsning af en sag om COVID19-kompensation, som er gået i hårdknude.